Chudší děti se zvláštními vzdělávacími potřebami mají méně podpory

Britský server SecEd předkládá výsledky výzkumu, podle kterého je u chudších dětí větší pravděpodobnost zvláštních vzdělávacích potřeb, ale menší pravděpodobnost získání vhodné pomoci. Podpůrné služby by přitom měly být dostupné právě v nejchudších oblastech, aby bylo zlomeno propojení chudoby se slabými studijními výsledky. Výzkum vedený think-tankem LKMco a zveřejněný nadací Josepha Rowntreeho odhalil, že mezi dětmi z nízkopříjmových rodin s nárokem na bezplatné školní obědy je 29 % žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami (tedy 340 .600 žáků), zatímco mezi jejich bohatšími spolužáky je to jen 13 %. Čím jsou chudší žáci starší, tím spíše mají zvláštní vzdělávací potřeby a tím méně často najdou jejich rodiče odpovídající pomoc. Zpráva z výzkumu doporučuje, aby bylo naplnění zvláštních potřeb žáků záležitostí celé školy, ne jen specializovaných zaměstnanců. Podobně by mělo ministerstvo vnímat zvláštní vzdělávací potřeby u dětí jako prioritní, stejně jako socioekonomické znevýhodnění, a měl by se zlepšit přístup škol k financování zvláštních opatření a zaměstnanců. Mezi bariéry chudých dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami podle zprávy patří: 1. Nekonzistentní identifikace zvláštních potřeb. 2. Nepřehlednost systému, kdy se přístup k pomoci liší podle oblastí. 3. Změny ve financování, které vedly ke zmatení praktiků a rodičů. 4. Omezený přístup na kvalitnější školy. 5. Nedostatečné zapojení rodičů a nedostatečná domácí příprava, která by mohla být zlepšena lepší komunikací školy a vzdělávacích zařízení s rodiči. 6. Nízká kvalita podpůrných opatření na školách, kterou může zvýšit sdílení dobré praxe mezi školami. 7. Vyčleňování dětí ze tříd nebo celých mainstreamových škol. 8. Nekvalitní speciální školství. 9. Nedostatek informací o vztahu etnicity, chudoby a diagnóze zvláštních vzdělávacích potřeb, i když je prokázaná vyšší pravděpodobnost diagnostikování zvláštních potřeb u etnicky odlišných dětí. 10. Nedostačující rané vzdělávání, klíčové pro start do vzdělávání, ale roztříštěné a podfinancované. (1529)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button