Dánsko mění systém financování vysokých škol

Dánské ministerstvo pro vědu a vzdělávání představuje transformaci současného systému financování vysokých škol, které dosud získávaly finance dle počtu absolventů. Nový systém má být podle ministra Lunde Larsena založen na třech kritériích – kvalita nad kvantitou, počet absolventů, kteří získají práci, a mechanismus zaručující regionalitu (aby byla produkce absolventů zaručena napříč všemi dánskými kraji). Ministr přirovnává současný „taximeter“ systém k Trabantu, který byl dlouho spolehlivé auto, ale současným požadavkům svého odvětví už neodpovídá. Nový systém je konzultován se zástupci univerzit, kteří se s ministrem setkali na začátku února. Rozpočet na vysoké školství má přitom podle ministra zůstat stejný, vzdělávací instituce se však obávají, aby transformace nevedla k dalšímu snižování objemu finančních prostředků. Kodaňská univerzita s největším počtem studentů v zemi se obává dopadu na své financování kvůli prosazování regionality, tj. větší podpory škol mimo hlavní město. Podotýká, že už existuje dostatečná podpora rozdělovaná podle úspěchu výzkumů, přerozdělením zdrojů by však další výzkum mohl být oslaben a kvalita vysokých škol by tak byla snížena. Rektor Kodaňské univerzity se obává snížení rozpočtu, protože kvalitní školství s odpovídajícím množstvím odučených hodin, výukou založenou na výzkumu a zpětnou vazbu pro studenty něco stojí. Jacob Fuglsang, editor vzdělávání v deníku Politiken, uvádí, že vysoké školy si nyní musí zvyknout na upřednostnění technických oborů. Zaměstnanci Fakulty zdraví a medicínských studií na Kodaňské univerzitě již vydali proti škrtům společné stanovisko na podporu tzv. malých oborů. Univerzita už oznámila, že v roce 2016 nebude v důsledku přísných opatření přijímat žádné studenty na některé menší obory včetně finštiny, polštiny nebo eskymologie. Yasmin Davali, předsedkyně Národní studentské unie, volá po zastoupení studentů v pracovních skupinách připravujících změny ve financování. Unie nepodporuje kritérium financování vysokých škol podle požadavků na pracovní síly a pracovního uplatnění absolventů. Djøf, profesionální organizace sdružující absolventy práv, ekonomie, politických a sociálních studií, zveřejnila výsledky šetření mezi 1220 studenty, které ukázaly, že 68 % magisterských studentů a 37 % bakalářských studentů má maximálně deset hodin výuky týdně. Organizace se obává, že rozpočtové škrty ve vysokém školství by přinesly další nežádoucí omezení výuky. (1522)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button