Filosofií k matematice a jazykům

Server Qartz přichází s výsledky výzkumu, podle nějž studium filozofie posiluje kompetence žáků také v matematice nebo jazyce (angličtině). Výsledky pozorování více než třiceti tisíc devíti- a desetiletých dětí ze čtyřiceti osmi britských škol navštěvujících hodiny filozofie prokázaly zlepšení jejich matematických a jazykových dovedností s tím, že největšího pokroku dosáhly dětí s některým typem znevýhodnění. Žáci se účastnili filozofických hodin jednou týdně po celý rok, kde probírali témata jako pravda, spravedlnost, přátelství nebo stav vědění. Výuka obsahovala mimo jiné prostor pro tichou reflexi myšlenek, pokládání a probírání otázek nebo rozvoj myšlenek a nápadů všech zúčastněných. Děti pak vykázaly zlepšení v matematice i jazyce o dva měsíce navíc oproti běžnému vývoji a znevýhodněné děti se zlepšily dokonce o čtyři měsíce navíc ve čtení, tři měsíce v matematice a dva měsíce v psaní. Kromě toho učitelé zaznamenali posílení sebevědomí žáků a zlepšení jejich schopnosti naslouchat druhým. Studenti s filozofickou průpravou pak vykazovali lepší výsledky než kontrolní skupina další dva roky po skončení kurzu. Studii provedla nezisková organizace Nadace pro vzdělávání (Education Endowment Foundation, EEF), jejímž cílem je snížit závislost studijních výdělků na výši příjmů rodiny. Do experimentu převzala americkou metodu výuky filozofie dialogem P4C (Philosophy for Children) navrženou již v sedmdesátých letech. Metoda není založena na textech Platóna, ale na příbězích, básních nebo útržcích z filmů, které vybízí k debatě o filozofických tématech. Cílem je naučit děti argumentovat, formulovat otázky a zapojit se do konstruktivní diskuze. Podle ředitele EEF Kevana Collinse se žáci takto naučí novým způsobům myšlení a vyjadřování a přemýšlí více logicky a v souvislostech. Collins doufá, že vědecky podložené výsledky přesvědčí ředitele škol, aby pro výuku filozofie našli místo ve svých rozpočtech, zvlášť když zmírňuje negativní dopad sociálního znevýhodnění dětí, které v Británii v patnácti letech dosahují dobrých výsledků u zkoušek pouze v 37 %, zatímco průměr všech dětí je 63 %. (1530)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button