Finské školství by mělo být inspirací pro další země

William Doyle popisuje na serveru Hechinger Report finský vzdělávací systém, který podle něj porušil všechna pravidla vzdělávání a vytvořil tím špičkové školství. Srovnává principy finského systému s těmi, které fungují ve Spojených státech nebo jiných zemích, a doporučuje všem, kdo chtějí zlepšit vzdělávání, aby se jeli podívat právě do Finska, kde na veřejné škole nyní studuje jeho osmileté dítě. Namísto kontroly, soutěžení, stresu a standardizovaného testování vidí ve Finsku učitele zkoušet spíše vřelost, spolupráci a vysoce profesionální učitelské povzbuzení a hodnocení. Na státních finských školách děti dostávají základy rodného jazyka, matematiky a přírodních věd, cizího jazyka, výtvarné a hudební výchovy, řemeslných činností, tělocviku nebo etiky. Zároveň mají čtyři patnáctiminutové přestávky, které tráví venku bez ohledu na počasí a které učitelé i rodiče považují za motor pro další učení a za důležitý prvek rozvíjení fyzického zdraví, kognitivních funkcí, soustředění, chování a konečně i výsledků testů. Množství domácích úkolů se liší u každého učitele, obecně je však v souladu s nejnovějšími studiemi malé. Učitel matematiky ve čtvrté třídě na odlehlé venkovské škole, Jusii Hietava, využívá nejmodernější koncept „personalizovaného učení“ a při učení svých čtvrťáků matematiky zároveň mentoruje mladé učitele. Nálada ve třídě je uvolněná, děti se mohou hrbit, kroutit nebo hihňat, pokud chtějí. Finští učitelé nejsou svázáni byrokratickou zátěží nebo nadměrnými nařízeními, naopak mají svobodu vzdělávání inovovat a jsou podporováni v experimentech s novými přístupy, které vedou ke zlepšení učení. Hietava nejnověji zkouší pilotní projekt „sebehodnocení“ dětí, které na konci každého dne píší o svých studijních pokrocích, a „hodnocení spolužáků“, v němž jsou žáci vedeni k poskytování pozitivní zpětné vazby a konstruktivních návrhů. Ve Finsku může samostatně učit na základní škole jen absolvent magisterského programu se zaměřením na výzkum a praxí ve třídách na jedné z jedenácti elitních finských pedagogických školách. Hietava se kdysi chtěl stát bojovým pilotem, ale protože příliš vyrostl, stal se nakonec učitelem, což je ve Finsku vedle lékařů nejváženější povolání. Autor článku Doyle se k pozorování finského vzdělávacího systému dostal na radu Harvardského profesora, který uvedl, že by se Spojené státy měly od Finska učit, protože dosáhlo nejefektivnějších škol děláním pravého opaku toho, co se dělá v Americe. Doyle je přesvědčen, že finské školství může a má být inspirací i pro další země, i když vychází z unikátní národní historie a také čelí některým problémům (1519)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button