„Převrácená“ výuka

Na britských školách proběhlo půlroční testování „převrácené“ výuky, která podle nově získaných zkušeností přináší studentům i učitelům více času na důkladnější procvičení látky, spolupráci mezi studenty i individuálnější podporu od učitelů, informuje server SecEd. Na devíti školách v Anglii a Skotsku podpořila Národní nadace pro výzkum ve vzdělávání převrácenou výuku matematiky ve třídách jedenácti- až čtrnáctiletých dětí. Převrácení se týká především domácí přípravy, která se nesoustředí na opakování učiva probírané v hodinách, ale naopak na sledování online materiálů s představením nové látky, což dává učitelům víc času k prohlubování znalostí a rozvíjení dalších dovedností. Učitelé si pochvalují, že převrácený přístup přináší do hodin více diskuze a času i na obtížnější otázky a vede žáky k odpovědnějšímu a samostatnějšímu studiu. Zpráva shrnující pilotní půlrok nové metody ukazuje také jeho limity – zejména přístup žáků k odpovídajícím technologiím mimo školu a jejich dostatečnou uživatelskou znalost nebo vhodný výběr učitelů z dostupných online materiálů. Převrácená výuka také nefunguje tam, kde sám učitel není ochoten předat zodpovědnost za vysvětlení nového učiva nebo kde nejsou žáci zvyklí samostatně doma pracovat. Studenti mohou při domácí přípravě ztratit zájem o téma, kterému dobře nerozumí, a nejsou pak motivováni klást doplňující otázky. Převrácená výuka je přínosná jen tehdy, pokud je implementována efektivně. Někteří učitelé ji používají jen jako jeden ze způsobů výuky, která ozvláštní další zažité postupy. Pro zájemce o převrácenou výuku zpráva radí: pokud zatím nejsou žáci na samostatné studium připraveni, představte ze začátku online materiály v hodinách; vyberte vhodné materiály, které obsahují navazující aktivity do společných hodin; podpořte spolupráci mezi studenty, ty, kterým samostudium příliš nejde, spárujte v hodinách s pokročilejšími spolužáky; zajistěte přístup k technologiím o přestávkách nebo ve školní družině; podporujte domácí přípravu, která je v převrácené výuce nezbytná; dobře zorganizujte přechod na převrácenou výuku – zajistěte dostatek materiálu na uvolněný výukový čas. (1544)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button