iPady ve třídách

Učitelka na prvním stupni Jeane Carey Ingle a univerzitní profesorka Tany Moorehead už rok a půl spolupracují se školami a pedagogy na smysluplném využití iPadů ve výuce. Na serveru eSchool News nyní shrnují výsledky výzkumů edukativního používání iPadů, s nimiž při svém vzdělávacím experimentu pracovaly. Experiment spočíval v zavádění iPadů do hodin na základní škole 15 budoucími učitely z univerzity. Využívaly se k vyhledávání informací, čtení knih, psaní prací, procvičování látky, tvorbě videí, slideshow a k mnoha dalším aktivitám. Již studie z roku 2005 ukázala, že při používání iPadů se žáci na výuku více soustředí a víc si ji užívají. Naopak ještě v roce 2012 výzkum ukázal, že většina učitelů se skutečnému zapojení těchto zařízení do výuky brání kvůli problémům s časem a zaškolení. Zkušenosti autorek ukazují, že záleží na tom, jak rádi a často využívají iPad učitelé sami v běžném životě – čím méně učitel technologie sám používá, tím těžší pro něj je zavádět je do výuky. Na věku přitom nezáleží. Předpoklad, že mladí studenti učitelství budou umět s iPady lépe zacházet než jejich starší kolegové, se během experimentu příliš nepotvrdil. Přestože se mladí lépe vyznají na sociálních sítích, i u nich bylo potřeba zaškolení. Podobně bylo potřeba s technologiemi seznámit také některé žáky, přestože studie ukazují, že tzv. digitální generace si s novými zařízeními rozumí. Výsledky experimentu pak potvrdily závěry další studie publikované v roce 2016, která potvrzuje pozitivní dopad iPadů na proces učení se žáků, autorky experimentu však příčinu nevidí v samotné technologii, ale spíše v tom, že učitelé, kteří do výuky iPady zapojili, uplatňovali zároveň spíše projektovou metodu výuky, jejíž přínos na vzdělávání žáků byl potvrzen napříč ročníky v roce 2015. Zkušenosti z experimentu také potvrdily závěry výzkumů, které poukázaly na větší zapojení studentů do výuky a potenciál přínosu iPadů pro všechny kategorie studentů, od nadaných po ty se vzdělávacími problémy včetně např. autistů. (1546)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Close
Close