Jak učit charakter?

Rozvoj charakterových vlastností žáků jako součást oficiálních osnov představila britská ministryně školství Nicky Morgan, informuje server SecEd. Podle aktuální Bílé knihy ministerstva má vzdělávání dětem umožnit „snít velké sny a dát jim prostředky k jejich naplnění – charakter, znalosti a sebejistotu“. Školy mají „připravit děti na dospělý život vštípením charakterových vlastností a základních britských hodnot, což jim pomůže uspět“. Dokument nepředepisuje konkrétní přístup k rozvoji charakteru, školy si mohou zvolit vlastní cestu. Ministerstvo si minulý rok objednalo projekt Výuka charakteru v rámci osnov, na kterém se podílely nejrůznější mimoškolní organizace a jehož cílem je zkompletovat a zpřístupnit materiály k rozvoji vlastností, přístupů nebo určitého chování vedoucího k úspěchu ve studiu a práci. Projektu se účastní více než 50 pedagogů z 30 různých škol a dosud je zpracováno na 31 modulů pro 14 předmětů. Zpráva z projektu zahrnuje teoretická východiska výuky charakteru, obecný návod, jak k ní přistupovat, a nakonec také praktické ukázky výuky v konkrétních předmětech určené pro druhý stupeň základních škol a začátek středních škol s možností modifikace pro starší i mladší žáky. Například v hodinách chemie se při zkoumání uspořádání a vzhledu periodické tabulky dají podporovat charakterové vlastnosti jako zvídavost, morální vlastnosti jako upřímnost, spolupráce a pružnost jsou ukázány v příbězích o objevení nových prvků. Studenti na začátku hodin určují, které charakterové vlastnosti budou potřebovat, a na konci reflektují, které skutečně použili, a na pětistupňové škále morálního rozvoje sledují svůj pokrok. Stránky projektu jsou nyní otevřeny pro všechny, kdo se chtějí návody inspirovat, a pro ty, kteří chtějí sami přispět svými nápady. (1560)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button