Mimoškolní zahraniční aktivity na vzestupu

Server University World News představuje zprávu amerického Institutu pro zahraniční vzdělávání, která se zabývala mimoškolními aktivitami studentů v zahraničí. Zájem studentů o zážitkové vzdělávání se mimo klasický přednáškový model stále zvyšuje bez ohledu na to, že za takové aktivity nezískají žádné kredity. Mimoškolní aktivity dnes nejsou pouze stáže, brigády nebo dobrovolnictví, zahrnují také terénní výzkumy, aktivní účast na akademických konferencích, sportovní soutěže nebo podílení se na uměleckých činnostech. „Nekreditovou“ činností se výzkum příliš nezabývá, i když podporuje celkovou misi vysokých škol připravit studenty na život a práci v globalizovaném světě. Zvyšující se počet amerických studentů vyjíždějících do zahraničí za jiným než univerzitním studiem přičítají univerzity zvyšující se nabídce zahraničních aktivit domovskými institucemi, vyššímu zájmu studentů získat mezinárodní pracovní zkušenosti, flexibilitě zahraničních aktivit, která umožňuje studentům účast, aniž by to mělo dopad na jejich klasický vysokoškolský program, a také nižším nákladům na nekreditové vzdělávání oproti kreditovým zahraničním pobytům. Ze Spojených států vyjíždí na klasické zahraniční pobyty jen zhruba 10 % studentů magisterských programů, přestože se univerzity snaží jejich podíl navýšit. Další se však vydávají do zahraničí za neoficiálním, nekreditovým studiem. Zpráva institutu proto dává univerzitám návod, jak lépe vytvářet nabídku studentům, kteří o takové výjezdy mají zájem, a jak podrobněji mapovat jejich nekreditové činnosti. Z dosavadních informací vyplývá, že nejoblíbenějšími destinacemi pro nekreditové zahraniční vzdělávání amerických studentů je Mexiko (12 %), Čína (7 %) a Nikaragua (5 %). Nejčastějším typem zahraničních mimoškolních činností je dobrovolnická činnost, studijní cesty, výzkumná činnost, stáže a náboženské aktivity, nejméně oblíbené pak jsou jazykové pobyty (pouze 0,3 %). Téměř polovina studentů se účastnila školou organizovaných zahraničních aktivit (41 %), zhruba desetina si takové aktivity organizovala zcela nezávisle. Demografické složení studentů nekreditových pobytů je obdobné jako u klasických zahraničních pobytů – 46 % žen, 76 % studentů magisterských programů a nejvíce (28 %) studentů přírodních věd a matematiky. (1547)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button