Oklahomské školky inspirují celé Státy

Organizace HechingerReport zaměřená na inovace ve vzdělávání na svých stránkách zkoumá překvapivou úspěšnost státních předškolních programů ve státě Oklahoma, kam se každoročně zapisuje na 76 % všech čtyřletých dětí (aktuálně více než 40 000 dětí), což je v silném nepoměru k průměru celých Spojených států, které jsou s pouhými 53,7 % dětí navštěvujících předškolní vzdělávání na 30. místě v mezinárodním srovnání. A to přesto že poznatky z vědeckých výzkumů dlouhodobě prokazují pozitivní vliv předškolního vzdělání na pozdější studijní dráhu. Na účasti oklahomských dětí mají podíl celostátní finanční programy pro předškolní vzdělávání, které umožňují státům rozšiřovat nabídku, ale také univerzální pojetí tohoto vzdělávání, ke kterému má přístup každé dítě podle věku bez ohledu na příjem rodiny. V Oklahomě vybudovali vzdělávací programy podporující v dětech zájem o techniku – v městečku Clinton děti procvičují písmena pomocí aplikace na iPadu, skládají kostky s elektronickými efekty, dálkově ovládají roboty nebo si je rovnou konstruují. Jejich učitelka má bakalářský titul v pedagogickém oboru, což odpovídá zdejšímu standardu. V Muskogee, kde je většina dětí z nízkopříjmových rodin, umožňují vytvořit prostředí na míru každé třídě, i když to pak v každé místnosti může vypadat jinak. Společné jsou jen základní znalosti, které mají děti obsáhnout. Výzkumy z oklahomského prostředí ukazují, že děti z předškolních programů dosahují lepších studijních výsledků – zlepšují se čtenářské dovednosti, zvyšuje se pozornost v hodinách, klesá únava dětí, a dokonce mají předpovězen vyšší plat. Oklahomské programy by tak mohly inspirovat také další státy k otevření kvalitního předškolního vzdělání pro všechny. To je sice i v některých jiných částech země hojně navštěvované, splňuje však nižší standardy. I když se to v současnosti jeví jako liberální téma, je v souladu také s konzervativními hodnotami ochrany rodiny. (1556)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button