Přínos neverbální komunikace

Řízená neverbální komunikace může pomoci mladším žákům rozvíjet kritické myšlení, uvažování a poskytování zpětné vazby, jak ukazují Ellie Cowen a Megan Nee na serveru Edutopia. Neverbální znaky jsou součástí komunikace ve většině tříd, např. když učitel žádá známým gestem o ticho nebo určuje krátkou přestávku. Další naučené znaky mohou pomoci řídit ve třídě diskuzi a dávat si mezi spolužáky okamžitou zpětnou vazbu. Autorky představují šest takových znaků, které umožní žákům rychlou reakci a učitelům možnost rozvíjet jejich přemýšlení a argumentování: „já také“, který vyjadřuje souhlas nebo podobnou myšlenku, „k tomu něco mám“ odkazuje na nesouhlas nebo potřebu dalšího zdůvodnění, „rád bych něco dodal“ se hlásí o slovo k doplnění myšlenky, znak „dokonči myšlenku“ upozorňuje, že řečník odchází od tématu nebo nedokončil svůj argument, a konečně znak „mám k tomu takovou svou domněnku“. Neverbální znaky jsou neinvazivní metodou, která usměrňuje řečníka a rozvíjí jeho sdělovací schopnosti a zároveň může pomoci učit žáky rozvíjet diskuzi. Autorky doporučují u mladších žáků přidat k znakům větné rámce, na kterých mohou studenti svůj příspěvek vystavět (např. u znaku „rád bych něco dodal“ může posloužit „Souhlasím s … a rád bych k tomu dodal, že …“ nebo „Příkladem toho, co jsi říkal, může být …“). S pomocí takových vět mohou žáci reagovat na sebe navzájem, což je činí součástí komunity myslitelů, a komunikace probíhá mezi nimi, ne jen s učitelem. Podstatné je, že neverbální komunikační znaky jsou nejúčinnější tehdy, pokud se soustředí na uvažování, ne jen na získání odpovědi. (1562)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button