Schopnost učitelů řešit problémy pomocí IT

Dirk van Damme, ředitel Oddělení inovace a měření, se na blogu OECD zamýšlí nad hodnocením schopností a dovedností pedagogů. Zvyšování kvality vzdělávání vždy závisí na kvalitě samotných učitelů, stále však chybí spolehlivá data o jejich základních kompetencích. OECD proto přichází s novým nástrojem hodnocení pedagogických dovedností (angl. zkr. ITEL). Než přinese relevantní výsledky, jsou k dispozici jiná data OECD z průzkumu dovedností dospělých. Ty se zabývají početními dovednostmi, gramotností a schopností řešit problémy celé dospělé populace (25 až 64 let), a lze z nich tak vyčíst nejen výsledky pedagogů, ale také je srovnat s celkovým průměrem či s průměrem vysokoškolsky vzdělaných dospělých. Van Damme představuje graf z nedávného vydání Zaměřeno na vzdělávání, kde jsou takto srovnány schopnosti učitelů řešit problémy s využitím IT technologií. Výsledky ukazují, že podobně jako u matematických dovedností se schopnosti učitelů více či méně shodují s výsledky vysokoškolsky vzdělané populace. V průměru vykazuje dobrou schopnost řešit problémy a dobré IT dovednosti 51 % pedagogů oproti 31 % celkové populace. Pouze ve čtyřech zemích (Kanada, Anglie/Severní Irsko, Japonsko a Korea) byli pedagogové hodnoceni lépe než zbytek dospělé populace s vysokoškolským vzděláním. V mnoha jiných zemích byli učitelé naopak o poznání slabší než ostatní vysokoškolsky vzdělaní (Dánsko, Estonsko, Vlámsko v Belgii, Irsko a Polsko). V České republice zvládají podle přiloženého grafu učitelé řešit problémy pomocí IT v průměru podobně jako vysokoškolsky vzdělaná populace (59 % a 61 %). Analýza ukazuje, že částečným vysvětlením rozdílů může být věk – po zohlednění tohoto faktoru je o 4 % pravděpodobnější, že učitelé dosáhnou lepších výsledků než ostatní s vysokoškolským diplomem. Nedostatečné dovednosti v IT oblasti znemožňují učitelům inovovat zaběhnutý přístup a využívat technologie ke zlepšení výuky. Nedávné neuspokojivé výsledky šetření PISA týkající se role počítačů ve zkvalitňování vzdělávání tak mohou být přičítány nedostatečnému zvládnutí IT technologií některými učiteli. Vliv faktoru věku přináší dobré zprávy – mladší učitelé jsou technicky zdatnější a připravenější na vzdělávání ve dvacátém prvním století. (1563)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button