Školní meditace

Internetový portál BBC News zkoumá trend zavádění meditace a tréninku bdělé pozornosti na britských školách – praktiky založené na budhistickém učení testuje ministerstvo školství na doporučení nadstranické parlamentní skupiny od října loňského roku ve třech vzdělávacích institucích. Autoři doporučení chtějí na školách, odkud mizí tradiční náboženské setkávání, zavést pravidelné „chvíle klidu“, aby měli žáci prostor reflektovat své zážitky. Tzv. „mindfulness“ neboli bdělá pozornost (všímavost) je psychologická technika, která má pomáhat čelit stresu, a podle pilotního projektu Všímavost na školách, v rámci nějž byl zpracován návod na zavádění této techniky do škol, by měla žákům po natrénování dechových cvičení pomoci ke zklidnění a lepšímu soustředění na přítomnost místo na to, co se stalo nebo co by se stát mohlo. Přínos trénování bdělé pozornosti prostřednictvím meditace si pro BBC vyzkoušelo 20 dětských dobrovolníků, polovina z nich po dva týdny o obědové pauze pět minut meditovala, zbylá část tvořila kontrolní skupinu. Na začátku i na konci pokusu žáci vyplňovali online testy na soustředění, jejichž výsledky po srovnání ukázali, že meditující studenti po dvou týdnech vyplnili úspěšně průměrně 2,15krát více testů než na začátku, zatímco ti nemeditující jen 0,69krát víc. K prokázání pozitivního dopadu bdělé pozornosti na soustředění by však bylo třeba širšího kontrolovaného výzkumu. Přínos techniky na školách je z některých stran zpochybňován s tím, že se může jednat pouze o placebo efekt nebo že nelze vyloučit také jiné, negativní dopady na prospívání dětí (jedním z nich může být např. únava, na kterou si po meditačních cvičeních stěžovala jedna z účastnic pokusu). Parlamentní skupina pro zavedení bdělé pozornosti na školy proto uvádí, že cílem není udělat z meditací povinnou část osnov, ale věří ředitelům škol, kteří k technice zaujmou svůj vlastní postoj. (1548)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button