Sport zlepšuje studijní výsledky

Britský deník The Telegraph představuje studii vlivu organizovaných fyzických aktivit na matematické dovednosti a celkový školní prospěch žáků. Závěry potvrzují pozitivní přínos – jedenáctileté děti ze střední třídy, které provozují sportovní činnosti, dosahují v průměru 1,5krát častěji vyšších než předepsaných výsledků ve školní matematice oproti nesportujícím spolužákům ze stejného prostředí. Studie tří organizací analyzovala informace od více než 6400 anglických dětí narozených v letech 2000 a 2001. Výzkumný tým je přesvědčen, že matematické dovednosti a studijní výsledky obecně podporuje sportovní duch a možnost prožít si sportovní úspěch v mimoškolních programech (např. v plavání nebo tancování). To posiluje sebedůvěru žáků, která jim dále pomáhá vidět školu novým způsobem a vytvářet lepší vztahy s učiteli. Organizovaný sport navíc posiluje sociální dovednosti dětí v kolektivu odlišném od toho třídního a právě sociální dovednosti jsou pro učení důležité. Sport také častěji přináší dětem pozitivní kolektivní zkušenosti, které mohou napravit případné negativní školní zážitky. Fyzické aktivity po vyučování pomáhají také znevýhodněným dětem, které vykazují v průměru o dva body lepší výsledky v testech angličtiny, matematiky a přírodních věd. (1564)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button