Testování měkkých dovedností

V kalifornských školách plánují testovat měkké dovednosti žáků jako sebeovládání nebo svědomitost, uvádí deník New York Times. Nedávná novela federálního školského zákona požaduje zahrnout do hodnocení žáků nejméně jedno neakademické kritérium. Testování tzv. socio-emočních dovedností dětí však zvedlo vlnu kritiky i mezi největšími zastánci jejich výuky na školách. Odborníci poukazují, že měření měkkých dovedností nelze plošně provádět, testovací metody v různých směrech selhávají a ani neexistuje shoda na tom, které dovednosti by se vlastně měly měřit (sebeovládání nebo, empatie či vytrvalost nebo snad umění se radovat?). Sociální a emoční vzdělávání se v americkém vzdělávání dostalo do popředí zájmu po zveřejnění analýzy programů na 213 školách v roce 2011, jejíž závěry potvrdily, že učení měkkých dovedností zlepšuje studijní výsledky žáků o 11 procentních bodů. Zavádění výuky neakademických dovedností mělo za cíl upustit od úzké koncentrace na výsledky testů, a naopak nahlížet na žáky celostně. Testování úrovně takových dovedností by tento cíl znehodnotilo, systém vzdělávání je však založen na tom, že jsou školy financovány podle předmětů, jejichž dopad na žáky lze změřit. Nové národní srovnávací testy pro čtvrtý, osmý a dvanáctý ročník školní docházky tak budou obsahovat také otázky na sociální a emoční dovednosti žáků, podobně jako se postupně objevují ve známých mezinárodních PISA testech. Problémem však zůstává, že v odpovědích se hodnotí sami studenti (Považujete se za velkého dříče? Kolik dnů si pamatujete své domácí úkoly?) a jako takové mohou být předmětem falšování nebo subjektivizace. (1549)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button