Čas na změnu učebnic pro učitele

Americké učebnice pro učitele je třeba přepsat, míní server Big Think na základě nedávné zprávy Národní rady pro kvalitu pedagogů. Vzdělávací kurzy pro učitele a knihy, podle kterých se učí, nepředávají vědecky ověřené postupy výuky, a některé naopak šíří i již vyvrácené mýty o vzdělávání. Pouze 15 % ze 48 zkoumaných učebnic obsahovalo více než jednu stránku, která by se vědeckým zjištěním věnovala, ostatní shrnuly desítky let výzkumu v několika větách, nebo je nezahrnovaly vůbec. Pokud se učebnice věnovala vědecky podloženým strategiím výuky, nikdy nezahrnovala všech šest přístupů, které byly již v roce 2007 uznány za nejefektivnější v průvodci vydaném Institucí pro výzkum ve vzdělávání pod ministerstvem školství. Mezi tyto strategie ministerstvo řadí doprovázení slov vizualizací, propojení abstraktních konceptů s praktickou ukázkou, podporování správných otázek, opakování učiva s časovým odstupem, opakované střídání vyřešených a nevyřešených problémů a konečně efektivní podporu zapamatování si informací. Posledním dvěma metodám se přitom nevěnovala žádná učebnice ani kurz. Nejčastěji věnovaly podpoře dotazování žáků (60 % kurzů, 41 % učebnic). I v případě, že se některý z 219 sledovaných kurzů metodám věnoval, vysvětloval je nedostatečně a např. nepředal budoucím pedagogům výsledky výzkumů dopadu časového rozvržení výuky na zapamatování si látky. Žádná publikace učitelům nesdělila, že si dle výzkumů studenti lépe zapamatují látku, pokud se vyřešené úlohy střídají s otevřenými problémy, a když zmiňovaly potřebu opakování látky s odstupem, nevěnovaly se už konkrétním časovým intervalům, které jsou dle studií nejefektivnější (a ty jsou přitom delší, než se obecně předpokládá). Autoři zprávy srovnávají nepokrytí základních šesti strategií výuky s absencí vysvětlení fotosyntézy v učebnici botaniky. Učitelské knihy navíc nadále šíří již vyvrácené teorie o učebních stylech vhodných pro děti, které jsou vizuální, pohybové nebo poslechové, a to dle jejich preference. Pravdou však je, že všechny typy dětí potřebují všechny přístupy podle druhu předávané informace. Závěrem zpráva kritizuje učebnice za absenci odkazů na zdroje studií, pokud již vědecky podložené strategie zmiňují, což může pedagogy vést k přijímání informací bez možnosti si je ověřit z původního zdroje. (1576)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button