Elektronika může ovlivnit způsob myšlení

Výzkum Asociace pro počítačové přístroje, citovaný na serveru EurekAlert!, přichází se zjištěním, že forma zdroje informace ovlivňuje způsob jejího myšlenkového zpracování. Rozdílný je především podíl konkrétního a abstraktního myšlení. Ve čtyřech navazujících studiích s více než 300 účastníky ve věku mezi 20 a 24 lety testovali autoři způsob zpracování totožné informace poskytnuté v digitální a nedigitální formě. Vzhled zprávy, font a velikost písma a další faktory zůstávaly stejné v elektronické i tištěné verzi. Pochopení textu a způsob řešení problémů se u obou verzí lišil. V testu na porozumění krátkému příběhu uspěli v abstraktních otázkách více čtenáři tištěné verze příběhu, v konkrétních naopak čtenáři digitální verze. Pokud měli účastníci vyhodnotit kvalitu čtyř fiktivních aut, jejichž parametry dostali k přečtení na počítači nebo na papíře, odpovědělo správně 66 % čtenářů nedigitální verze oproti 43 % digitálních čtenářů. Abstraktní myšlení se u uživatelů elektronických zdrojů zvyšuje, pokud zpracování informací následuje po aktivitě cílené právě na abstraktní myšlenkové konstrukty. Studie zaplňuje mezeru ve výzkumu, který se většinou ve vztahu k digitálním zdrojům věnuje otázkám pozornosti, roztěkanosti nebo všímavosti. Vzhledem k tomu, že psychologové spojují úroveň myšlenkového zpracovávání se sebevědomím a schopností plnit cíle, je potřeba hlouběji zkoumat dopad digitalizace informace na stav poznání. Znalost problému by přitom mohla pomoci navrhnout lepší software. (1583)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button