Genetické předpoklady vzdělávání

Server Science Daily informuje o závěrech rozsáhlé analýzy genetických předpokladů studijních výsledků, podpořené americkým Národním institutem zdraví. Široký mezinárodní tým zkoumal genetickou výbavu téměř 294 000 lidí převážně z Evropy získanou z podkladů několika jiných šetření a své poznatky dále ověřil na vzorku 111 000 genetických informací z britských zdrojů. Výsledky odhalily 74 oblastí lidských chromozomů spojených s vyšším počtem let formálního vzdělávání. Tyto oblasti jsou navíc propojené s jinými, které korelují s vyššími kognitivními dovednostmi a větším nitrolebečním objemem, nižší emoční nestabilitou (neurotizmem) a sníženým rizikem Alzheimerovy choroby. Tato zjištění mohou pomoci lépe definovat další výzkumy biologických faktorů ovlivňujících vzdělávání a studijní výsledky žáků, i když z dosavadních studií vyplývá, že biologická stopa se na vzdělání podílí přibližně z 20 % a zbývající část je ovlivněna sociálními faktory a prostředím. Autoři studie potvrzují, že 74 odhalených jednonukleotidových polymorfismů odpovídá za zhruba polovinu procenta odchylek vzorku jedince, a má tedy poměrně malý vliv na genetický materiál. Přesto však výzkumný tým doufá, že jejich studie pomůže další analýze biologických předpokladů pro vzdělání, kognitivní schopnosti a související ochranu zdraví a mentální kondice v pozdějším věku. (1577)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button