Lotyšské školství na vzestupu

Blog OECD shrnuje nově publikovanou zprávu o vzdělávacím systému v Lotyšsku, které od roku 1991 prochází velkou transformací. Novou prioritou by nyní měl být rovný přístup všech dětí ke vzdělání, protože v mezinárodním srovnávání PISA v roce 2012 byl rozdíl mezi lotyšskými žáky z vesnic a z měst až jeden rok učení ve prospěch dětí z měst. Místní žáci vstupují do škol dříve než v jiných zemích a většina z nich pokračuje až na vysoké školy. Jejich výsledky se navíc v roce 2012 již přiblížily průměru zemí OECD. Pozitivní trend může pokračovat i nadále, je ale potřeba dál zvyšovat kvalitu vzdělávání. Nízké platy učitelů a jejich nezvyšování s délkou praxe je v rozporu s vládními ambicemi zvýšit motivaci učitelů a jejich profesní úroveň. Nový systém finančního hodnocení je zatím jen pilotován a nese s sebou zvětšení tříd – v Lotyšsku připadá jeden pedagog v průměru na devět žáků oproti průměru zemí OECD, kde je jeden učitel na třináct žáků. Podprůměrné veřejné výdaje na školství a platby na žáka by měly být navýšeny a zlepšování vzdělávacího systému by mělo navázat na změny ve vyšším vzdělávání založeném na kvalitním výzkumu. (1584)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button