Převaha dívek na vysokých školách

Při zachování současného systému mají dívky narozené v letošním roce o 75 % vyšší pravděpodobnost studia na vysoké škole oproti svým spolužákům. Již dnes má většina škol převahu studentek, jak uvádí zpráva britského think tanku Institutu pro politiku vyššího vzdělávání. S výjimkou pedagogických fakult však žádná instituce neplánuje pro příští rok žádná opatření vedoucí k přijetí více chlapců. Nepoměr zastoupení pohlaví by přitom v průběhu příštích pěti let měl převýšit rozdíly mezi chudými a bohatšími. V současnosti mají dívky o 35 % vyšší pravděpodobnost přijetí na vysokou školu než chlapci, což je zatím nejvyšší naměřená hodnota (v roce 2006 to byla o 27 % vyšší pravděpodobnost). Nejhůře vychází statistika pro bílé muže ze znevýhodněného prostředí, z nichž v osmnácti letech vstupuje do terciárního vzdělávání jen necelých 9 %. Jako jeden z důvodu převahy ženského pohlaví na dnešních univerzitách vidí autoři požadavek titulu v tradičně ženských pracovních oborech, jako jsou zdravotní sestry nebo učitelky, kde dříve vysokoškolské diplomy potřeba nebyly. Přesto autoři apelují na školy, aby se o mladé muže více zajímaly a cílily na ně informační kampaně. Zároveň ve zprávě upozorňují na pozdější dozrávání mužského mozku oproti ženskému, mladí muži by tak mohli lépe studovat, pokud by na vysoké školy mohli vstupovat později. Přestože široká veřejnost tuší, že je více studentek, tímto problémem se zabývá jen nepatrné množství studií a nejsou dostupná politická řešení – je to však rostoucí problém, se kterým se budeme muset vypořádat. (1579)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button