Retweetni a zapomeň?

Cornellská univerzita představuje pokus provedený společně s pekingskými kolegy zaměřený na kognitivní procesy při sdílení na sociálních sítích. Výsledky ukazují, že retweetování zpráv či článků způsobuje uživatelům kognitivní přetížení, které nejenže zhoršuje uložení právě přečtených informací, ale negativně ovlivňuje také pozdější off-line aktivity. Čínští studenti četli v experimentální počítačové laboratoři zprávy na Weibo, čínské obdobě celosvětové sociální sítě Twitter, a v jedné skupině měli možnost zprávu sdílet či přejít na další zprávu, zatímco v kontrolní skupině možnost sdílení chyběla. Po projití série takových zpráv pak obě skupiny podstoupily on-line test na jejich obsah. Studenti ze „sdílecí“ skupiny odpovídali dvakrát hůře a častěji neporozuměli obsahu – zapamatovali si zprávy méně a hůře. Zvláště špatně si pak pamatovali ty zprávy, které sami sdíleli. Qi Wang z výzkumného týmu připisuje horší výsledky tzv. kognitivnímu přetížení, ke kterému dojde při nabídce možnosti sdílení zprávy. Rozhodování, zda sdílet, či nikoli, samo o sobě spotřebuje určité kognitivní kapacity a ty pak nezbývají na kvalitní uložení informace. Výsledky vedly autory k dalšímu pokusu – skupiny dostaly po zhlédnutí série zpráv na Weibo obsahově nesouvisející test na pochopení vědeckého článku. Studenti, kteří neměli možnost zprávy na sociální síti sdílet, v něm opět dosáhli lepších výsledků než jejich „sdílecí“ kolegové, kteří v indexu pracovního přetížení také vykázali větší kognitivní náročnost procesu procházení článků. Sdílení tak může mít vliv i na nesouvisející pozdější úkoly, např. školní testy. Již dřívější výzkumy ukázaly, že lidé na sítích často věnují větší pozornost polím s možností sdílení či lajkování než samotnému obsahu. Wang proto doporučuje změnu designu webových rozhraní, která by mohla být jednodušší a měla by kognitivní procesy podporovat, ne je ztěžovat. (1575)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button