Srovnání vysokoškolských systémů

Server University World News představuje žebříček států podle výkonu vysokoškolského systému pro rok 2016 – mezi pět nejlépe hodnocených zemí patří Spojené státy, Švýcarsko, Dánsko, Velká Británie a Švédsko. Nejvíce na vzestupu je ovšem Čína, která se za poslední čtyři roky posunula o dvanáct příček na současné třicáté místo. Jihoafrická republika si za stejnou dobu polepšila o devět míst a Británie o šest – britskému systému však v posledním roce nejvíce pomohla revize dat OECD k financování vysokého školství. Největší propad zaznamenaly Bulharsko (o deset příček) a Srbsko (o devět). V první desítce se dále umístily Finsko, Nizozemsko, Singapur, Kanada a Austrálie. Pokud se ve výsledcích zohlední ekonomická situace v daných zemích, vyhrává Velká Británie následovaná Srbskem, Dánskem, Švédskem, Čínou, Finskem, Jihoafrickou republikou, Portugalskem, Kanadou a Novým Zélandem. Spojené státy jsou v upraveném žebříčku až na šestnáctém místě. Čína si i v tomto hodnocení polepšila o jedenáct míst, a to přestože její příjmová úroveň roste nadprůměrně, což by samo o sobě znamenalo propad. Výzkum podporují největším podílem HDP v Srbsku, Jihoafrické republice, Číně, Dánsku, Turecku, Švédsku, Portugalsku a Švýcarsku. Zatímco medián podílu veřejných výdajů na vysoké školství obecně meziročně vzrostl z 1,10 % na 1,19 % HDP, výdaje na výzkum klesly z 0,40 % na letošních 0,35 % HDP. Indikátory dopadů výzkumu však vzrostly – množství článků téměř o polovinu, medián častosti citací o 12 %. Zpráva také potvrzuje růst internacionalizace terciárního vzdělávání, vzrostl podíl zahraničních studentů i výskyt zahraničních spoluautorů článků. Zpráva sleduje celkové národní vysokoškolské systémy 50 zemí světa ze všech kontinentů, které hodnotí na základě 25 kritérií ve čtyřech oblastech (zdroje tvoří 40 % výsledného hodnocení, oblasti prostředí, propojení a výstupy pak každá 20 %). Mezi ukazateli je nejen objem financí, ale také efektivita jejich využití, možnost vnější kontroly institucí, množství a úspěch výzkumu, zaměstnanost absolventů, zahraniční propojení nebo např. propojení s byznysem. Výsledky jsou přepočítávány na obyvatele. Pořadí zemí se ve sledovaných oblastech také liší – v oblasti zdrojů si vedou nejlépe Dánsko, Singapur a Spojené státy, v oblasti prostředí Spojení státy, Hongkong a Finsko, v oblasti výstupů Spojení státy a Velká Británie. Organizace Universitas 21 podrobně srovnává vysokoškolské systémy již pátým rokem a poskytuje data a analýzy pro tvůrce školských politik. (1588)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button