Crowdfunding: příležitost pro školy jak získat prostředky

Text: Eliška Sovová

Jak může škola získat prostředky na zajímavé nápady? Říct si o ně těm, kdo jí fandí.

Zvoní a začíná hodina. Překvapivé je, že žáci se nemohou nadcházející výuky dočkat. Na Základní škole Mánesova v Otrokovicích totiž začíná hodina animace. Již před třemi lety se začali žáci ve výtvarné výchově věnovat animaci díky iniciativě učitelky Ivany Řezníčkové. Postupně se naučili tvořit díla a úspěšně propojit klasickou výtvarnou výchovu (kresbu, modelování, objektovou tvorbu) s moderními médii. „Jsme přesvědčeni, že multimediální výchova hýbe naším světem a chceme, aby žáci získali cenné dovednosti i v tomto oboru. Za na pohled možná kratinkým filmem se skrývají hodiny práce, která začíná přemýšlením nad vhodným námětem a vytvářením scénáře, pokračuje výrobou kulis, prací s technikou a končí doladěním obsahu hudbou a zvuky,“ říká paní Řezníčková, iniciátorka dětské radosti ze školy. Pro další rozvoj výuky však škole chyběly peníze …

Řekněte i o podporu na portálu Hithit

Žákům a učitelům ze ZŠ Mánesova se podařilo získat potřebné prostředky na nové vybavení animační dílny na portálu Hithit. Jak to funguje? Jde o způsob získávání peněz na nejrůznější projekty formou veřejné sbírky, tzv. crowdfunding. Finální sumu, kterou stanovíte na začátku, dávají dohromady drobní přispěvatelé, kterým na oplátku nabízíte určitou odměnu. Napíšete ke svému projektu koncept, navrhnete systém odměn a natočíte krátké video, které projekt představí. Každý projekt má na shromáždění požadované částky 45 dní. Pokud se mu to nepodaří (např. vybere se jen část požadované částky), většina peněz se vrací zpět přispěvatelům. Minimální částka, o kterou můžete žádat prostřednictvím Hithit, je 50 000 Kč. Crowdfunding není charita ani sponzoring – donátoři za investované peníze získávají konkrétní odměnu (produkt nebo službu). U zapojených škol např. výtvarné práce studentů, pronájem tělocvičny, plaketu se jménem dárce atd.

Jak dotáhnout projekt k úspěchu? Buďte střízliví a přesvědčiví

Důležitá je nejen kreativita při vymýšlení odměn, ale také jejich rozsah a hlavně aktivita. ZŠ Mánesova z Otrokovic získala 61 400 Kč a pro úspěch bylo klíčové rozšířit povědomí o probíhající akci mezi co nejvíce lidí a zároveň dobře nastavené odměny. Přispěvatelé tak získali třeba romantickou večeři ve školní jídelně nebo originální žákovské dílo na zakázku. Na portálu Hithit se finanční prostředky pro svůj projekt pokusilo získat například i Gymnázium Dr. Randy z Jablonce nad Nisou. Škola má již delší dobu zkušenost s venkovní výukou a rozhodla se vybudovat místo výuky a setkávání v zahradě školy. Celkem potřebovala získat téměř 200 tisíc korun, na Hihit se škole podařilo vybrat ve vyměřené lhůtě 128 000 Kč. Projekt tedy neskončil úspěchem a peníze byly poslány zpět dárcům. Vybraná částka ale rozhodně musí překvapit přirozené skeptiky. Důvodem neúspěchu zde mohla být příliš vysoká cílová částka, u jiných projektů pak jde o špatné nastavení odměn nebo i minimální snaha samotných tvůrců. Pokud jen natočíte video a neinvestujete žádnou energii do jeho šíření, tak nemůžete čekat úspěch.

„Hledat různé možnosti řešení a dotáhnout práci do finiše“

Crowdfunding přináší školám a lidem kolem nich příležitost získat prostředky na své projekty. Správně s příležitostí pracovat se ale zájemci v našich podmínkách musí ještě učit. Dobře nastavit cílovou částku, lákavě definovat nabízené odměny, zamyslet se nad propagací celého projektu, určit cílové skupiny, u kterých může projekt nejvíce rezonovat. To vše je spousta práce. Na druhou stranu prožitá zkušenost může dát škole a jejímu okolí vědomí vlastní síly. Rodiče, učitelé a žáci mohou pochopit svoje vzájemné provázaní. A škola přestane být odtažitým místem, kterého se má člověk obávat, ale stane se součástí komunity, kde se neučí jen matematika a čeština. Jak říká paní učitelka Řezníčková, „děcka se učí kromě jiného plánovat, spolupracovat, nevzdávat se, hledat různé možnosti řešení a dotáhnout práci do finiše. Věříme, že jsme objevili další oblast, ve které mohou být úspěšní všichni, i ti žáci, kteří jsou nadaní více prakticky a u kterých není učení na prvním místě.“

Pokud máte vlastní nápad, ať už jste ředitel, učitelka, žáci nebo rodiče zkuste jej realizovat. Úspěch se nedostaví automaticky, ale stojí za to, se o něco alespoň pokusit.


Jsem učitel

Máte nápad a chybí vám peníze? Kontaktujte nás na scio@scio.cz. Pomůžeme vám dát dohromady koncept žádosti na portál Hithit.cz. Vaše žádost nespadne pod stůl, když se nepodaří cílovou částku získat. Můžete ji využít při dalších příležitostech …

Jsem rodič

Podporujte školu, kam vaše dítě chodí, má to smysl. Pokud máte chuť navrhněte škole, že jí s podáním žádosti pomůžete. Napište nám na scio@scio.cz, dáme to dohromady.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button