Dbejte o čtení, záleží na něm budoucnost vašich dětí

Text: Jana Codlová

Výzkumy potvrzují, že nedostatečná, nevyzrálá čtenářská a informační gramotnost vede v konečném důsledku k vážným problémům při studiu i při uplatňování nároků na trhu práce.

Čtenářská gramotnost se nemůže v dnešním světě omezovat pouze na techniku čtení, dovednost, získanou v raném dětství.  Současné pojetí čtenářské gramotnosti v sobě zahrnuje schopnost porozumět mnoha různým typům textu vztahujícího se k nejrůznějším situacím ve škole i mimo školu,

přemýšlet o jejich smyslu a umět jej vyložit, uplatňovat při tom své vlastní zkušenosti.

 A právě tato dovednost je podle mezinárodního šetření PISA u 15letých českých žáků podprůměrná. Vliv na tuto skutečnost má podle PISA to, že učitelé nejazykových předmětů nevnímají dostatečně svoji roli při rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

Jak úroveň čtení ovlivňuje výsledky třeba v matematice …

Čtenářská gramotnost je většinou chápána jako součást pouze hodin češtiny. Je to paradoxní, protože třeba učitelé matematiky si stěžují, že žáci mají problém řešit slovní úlohy. A kde je příčina? V nedostatečné čtenářské gramotnosti. Jsou to spojené nádoby – žák neporozumí textu, nedokáže v něm najít potřebné informace, ergo není schopen vyřešit nebo splnit zadaný úkol. Možná si řeknete „to nevadí, naučí se později“. Jenže pracovat funkčně s textem, tzn. pomocí nejrůznějších postupů, dovedností a strategií dojít k porozumění textu, je možné jedině postupným zdokonalováním, v němž nelze jednotlivé fáze přeskakovat, nýbrž stavět na tom, co se už dítě naučilo. Hotového čtenáře nemůžete získat najednou. A na střední škole už je většinou pozdě …

Kudy vede cesta ke zlepšení? Zmapujte si, jak na tom vaše dítě/žák je

Partnerem školy by měl být od počátku v této oblasti rodič. Může nejen vést dítě k četbě, rozvíjet jeho techniku, schopnost naslouchat a porozumět, vztáhnout text k vlastní zkušenosti. Může ho naučit rozpoznávat kvalitu knihy a utvářet tak jeho čtenářský vkus.

Existují další řešení: rozvíjet čtení napříč všemi předměty na základních i středních školách, cíleně školy podporovat, např. vytvořením speciálních podpůrných programů, učebních a metodických materiálů na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti (učitelé mohou najít inspiraci např. na webových stránkách sdružení Abeceda http://www.sotkoviny.cz/).

Vhodným podpůrným nástrojem může být projekt nazvaný Mapa učebního pokroku, který vyvíjí společnost Scio na základě podpory Evropského sociálního fondu a spolufinancování z rozpočtu ČR. Mapy pomáhají rozvoji čtenářské gramotnosti a nejsou určeny pro práci v hodinách, nýbrž i samotným rodičům. Učitelé i rodiče mohou pracovat třeba s knihou Daisy Mrázkové Můj medvěd Flóra a pomoci tak dětem rozvíjet porozumění textu v podobě krátkého jednoduchého příběhu. Děti první třídy (předškoláci) si nejprve knížku přečtou, samy, nebo společně. Mohou si ji ale i poslechnout. Pak se pokoušejí převyprávět formou vlastního kresleného seriálu příběh knížky. Dítě v příběhu (za asistence učitele nebo rodiče) rozpozná hlavní postavy a stěžejní události, popíše a vyjádří význam příběhu, jaké sdělení z příběhu plyne („co nám říká o životě“) a vztáhne příběh k vlastní zkušenosti.

Součástí „mapy“ jsou i tipy na knihy vhodné pro konkrétní věk a čtenářskou úroveň.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button