Děti a čtenářství: Podporujme je, ale nechme jim při výběru knih svobodu

Děti rozvíjejí své čtenářství už od raného dětství. Učí se naslouchat, přemýšlet. Knihu začínají vnímat jako svět příběhů a zážitků, které je obohacují, i jako zdroj zajímavých informací, které je obklopují. Nás dospělé potřebují jako průvodce a pomocníky.

Proč je čtení pro děti důležité?

Čtení, čtenářství a čtenářská gramotnost mají (a různé výzkumy to stále potvrzují) svůj nesmírný význam pro úspěšné studium, pracovní uplatnění a spokojený život. Mají velký vliv i na další dovednosti – matematickou a mediální gramotnost, klíčové kompetence. Jsou základem, bez něhož se zkrátka v životě neobejdeme. Čtení rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu, pomáhá vytvářet vzorce chování, postoje.

Co můžeme udělat pro to, aby děti četly, začaly číst?

Podstatné je, aby čtení přinášelo dítěti příjemné zážitky, aby knihy považovalo za samozřejmost, za každodenní součást svého života. Nemusí zcela porozumět textu jako dospělí, ale má pro něj velký význam. Vycházejme z přirozeného zájmu dítěte o předčítání, čtení nebo poslouchání, nenuťme je, pokud nechtějí, ale podporujme je, pokud zájem mají. Už v raném věku ukazujme dítěti obrázky v knize, nechme ho obracet stránky, zkoumat knihu všemi smysly. Nad knihou si povídáme, dítě ukazuje, my odpovídáme, později se i ptáme a dítě ukazuje nebo odpovídá. Nenechme se odradit, když dítě vyžaduje opakování příběhů, čtěme je stále dokola, neboť, jak praví Karel Čapek, jde o magii slova, okouzlení dítěte slovem. Pěstujme čtenářské rituály (před usínáním večer nebo po obědě), čtěme, kdykoliv je to možné (v dopravních prostředcích, v čekárně u lékaře, na cestách). S předčítáním bychom neměli skončit ani tehdy, kdy dítě umí číst, tj. čte technicky správně a vnímá obsah přečteného.

Proč je důležité, aby rodiče dětem četli?

Čtení s dětmi nebo předčítání je chvíle souznění a sblížení, u dětí rozvíjí empatii a důvěru. Výzkumy ukazují, že děti, kterým rodiče pravidelně předčítají, mají čtenářské dovednosti na vyšší úrovni a také se lépe učí napříč obory. Děti se dokážou lépe soustředit, rozvíjí se u nich logické myšlení, slovní zásoba, osvojují si výslovnost. Důležité je číst pomalu, dobře vyslovovat a zvolit příjemný tón hlasu. Děti si tak spojí čtení s příjemným zážitkem. I když dětem více čtou maminky, je zajímavé, že na budoucí čtenáře mají větší vliv tatínkové. V Německu má velký úspěch projekt nazvaný „Můj tatínek mi čte“. Jeho součástí je služba, díky níž otcové každý den dostávají texty vhodné k předčítání (tzn. přiměřeného rozsahu) s metodickými poznámkami, jak text předčítat.

Jak vybrat pro děti vhodnou knihu?

Nabízejme dětem knihy různých žánrů, zkoušejme, jak náročné texty přijmou. Osvědčenou metodou je v tomto případě taktika pěti prstů – malý čtenář si přečte první dvě strany a zvedne prst při každém neznámém slovu; pokud stačí jedna ruka, je kniha těžká „tak akorát“. Další možností je nechat dítě si vybrat knihu samo. Dá se předpokládat, že malí čtenáři sáhnou po graficky výrazné knize. Nechme je knihu prolistovat, nenuťme je číst knihy, které my dospělí považujeme za „vhodné a kvalitní“.

Kde hledat zajímavé akce a inspiraci ke čtenářství a ke knihám?

Možností je celá řada, na stránkách v tabulce najdete nejen tipy na zajímavé a vhodné knihy, ale také nápadníky aktivit, jak s knihou pracovat.

Které (nové) knihy stojí za pozornost?

Knižní trh s literaturou pro děti je bohatý a svou kvalitou rozkolísaný. Nabízíme pár tipů na zajímavé knihy, které jsou oceňované jak knihovníky, tak např. Zlatou stuhou.

Pro nejmenší:

Próza:

 • Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem, Stará E.
 • Jaké je to asi v Čudu, Svěrák Z.
 • Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, Lobel A.
 • Pohoršovna, Fischerová D.

Poezie:

 • Pes nám spadla, Kratochvíl M.
 • Jen jestli si nevymejšlíš, Silverstein S.

Odborná:

 • Draka je lepší pozdravit, Hašková E., Krolupperová D.

Pro trochu starší:

Próza:

 • 3333 km k Jakubovi, Braunová P.
 • Prázdniny blbce číslo 13, Kratochvíl M.
 • Lichožrouti se vracejí, Šrut P.
 • Mrakodrapy, Míková M.

Poezie:

 • Malé lalulá, Malý R.
 • Milion melounů, Fischerová D.

Odborná:

 • Straka v říši entropie, Baňková M.

Čím podpořit rozvoj čtenářství ve školách?

Nový čtenář je projekt na podporu a rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí na základní škole. Obsahuje adaptivní test a návazné rozvojové materiály pro učitele (knihovníky) i rodiče.

Základem projektu je adaptivní test, který ověří úroveň čtenářské gramotnosti dítěte. Možných úrovní je 6 – nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík a specialista. Znalost úrovně je důležitá pro práci s návaznými materiály, aby mohl být přístup k dítěti co nejvíce individuální. Dítě po otestování získá svou vlastní zprávu s tipy na knihy vhodné pro jeho úroveň (kombinace oceněných knih, audioknih, osvědčených autorů a nových titulů), zapojená škola obdrží analytickou zprávu s přehledem úrovní v dané třídě.

Rozvojové materiály obsahují: mapu 6 úrovní čtenářské gramotnosti – přesný popis dovedností v jednotlivých úrovních pro žáka a učitele, připravené aktivity do hodin, doporučené knihy a audioknihy pro jednotlivé úrovně včetně jejich anotace, ukázky a recenze i přehledné návody, jak s knihami pracovat.

Více informací na www.scio.cz/ctenar.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button