Eliška Sovová

Je redaktorkou magazínu Perpetuum od roku 2015. Vystudovala Informační studia a knihovnictví v Brně. V roce 2011 nastoupila do Scio, kde se věnuje čtenářské gramotnosti, spravuje sociální sítě a zajímá se o trendy ve vzdělávání.
Back to top button