Genderové zatížení studentských hodnocení

Ženy dostávají od vysokoškolských studentů horší hodnocení, upozorňuje na svých stránkách Londýnská vysoká škola ekonomie a politických věd s odkazem na analýzu francouzských a amerických dat věnujících se tématu. Iniciátory analýzy zajímalo, nakolik studentské hodnocení měří efektivitu učení jednotlivých pedagogů, což od nich zadávající vysoké školy očekávají (a některé se na ně spoléhají při náboru, postupu nebo propouštění svých akademických pracovníků). Autoři podrobili permutačnímu testu data z přirozeného experimentu provedeného na francouzské univerzitě a z amerického randomizovaného kontrolovaného pokusu. Závěry potvrdily, že výsledky hodnocení studentů silně korelují s pohlavím hodnoceného pedagoga, souvisí s očekávanými známkami, a naopak nemají jasnou souvislost s jejich skutečnými studijními výsledky porovnanými v závěrečné písemné zkoušce totožné pro studenty všech učitelů. Francouzští mužští studenti hodnotili výrazně lépe mužské pedagogy. Závěrečná zkouška však ukázala, že studenti pedagogů dosáhli nižších výsledků než studenti ženských kolegyň. Souvislost s očekávanými známkami namísto s reálnými studijními výsledky navíc potvrzují, že studentské hodnocení je spíše než efektivním nástrojem pro posouzení učitelských výsledků pomocníkem v devalvaci hodnoty známek. Americká data z online kurzů vedených muži i ženami, kteří si pro účely experimentu v části kurzů vyměnili identitu, potvrdili, že pokud studenti věří, že jejich učitelem je muž, dávají mu lepší hodnocení, a to dokonce i v objektivně měřitelných kategoriích – i když byla zpětná vazba mužskými i ženskými pedagogy zasílána ve stejném časovém úseku, ženy byly hodnoceny jako pomalejší. Zatímco ve Francii vznikly nerovnosti tím, že mužští studenti hodnotili lépe mužské pedagogy, v Americe hodnotily domnělé muže lépe studentky (a v podobné nizozemské studii pak byly ženy hodnoceny hůře studenty). Tyto rozdíly ztěžují vysvětlení genderového zatížení studentského hodnocení, které se také liší mezi obory. Nejméně rozdílů najdeme u studentů sociologie, kde je také obecně nejvyrovnanější zastoupení mužských i ženských pedagogů. Tato vyváženost může mít vliv na odbourání genderových předsudků. Autoři apelují na přehodnocení využití studentských hodnocení a využití vhodnějších nástrojů k hodnocení učitelů. (1591)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button