Jak se vzdělávají budoucí charakterní lídři společnosti

Text: Denisa Beránková

Další inovace ve vzdělávání pochází z dílny slovenské mimovládní organizace LEAF. Ta usiluje o pozitivní změnu ve společnosti prostřednictvím talentovaných mladých lidí, kteří mají potenciál vyrůst v budoucí osobnosti. Proto je LEAF iniciátorem vzniku mezinárodní střední „boarding school“ LEAF Academy pro talentované studenty od 14 do 19 let.

Velká vize

Na začátku stála otázka: Jak můžeme zvýšit kvalitu života ve střední Evropě? LEAF Academy vznikla z přesvědčení, že praktiky a chování většiny lídrů ve veřejném a soukromém sektoru ovlivňuje společnost jako takovou. I malá skupina lidí, pokud je angažovaná a přesvědčená, může dosáhnout veliké změny. Ale jak se dají vychovat podnikavé a charakterní osobnosti v době rezignace nejen v oblasti školství?

Ředitel školy (Head of School) a absolvent Harvardu, Američan Chris Cheney má více než 25 let zkušeností ve vzdělávání a vedení „boarding schools“ po celém světě. „Ze zkušeností mohu říct, že existuje mnoho škol po celém světě, které mluví o lídrovství. Je ale jen málo těch, které ho i cíleně vyučují a mají ho reálně zahrnuté v osnovách. LEAF Academy bude vyučovat podnikavé lídrovství (entrepreneurial leadership), které bude zahrnuté až v třetině učebních osnov.“

Velká víra zakladatelů ve středoevropský region, který nevyužívá naplno svůj potenciál, a v jeho budoucnost udělala z LEAF Academy mezinárodní školu určenou primárně pro talentované studenty z Česka, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Polska. Za tím stojí myšlenka, že pokud bude každý stát kopat jen za sebe, nedosáhne takových výsledků, jako když budeme hrát spolu jako tým za celý region.

Klíčem je podnikavé lídrovství

Střední škola s výukou v angličtině není ničím výjimečným. LEAF Academy ale nabízí více než angličtinu. Je to „boarding school“ (škola s rezidentní komunitou) a její hlavní tři pilíře tvoří vzdělání světové třídy, mezinárodní inspirativní komunita a sebeobjevování studentů. Cílem totiž není pouze poskytnutí kvalitního vzdělání světové úrovně, které předurčí absolventy k úspěchu. Důležitou úlohou školy je i pomáhat studentům rozvíjet jejich excelentnost, občanskou angažovanost, morální hodnoty a podnikavé lídrovství. Jednoduše řečeno, pomáhat jim najít vlastní směřování podle toho, v čem jsou dobří a co je doopravdy baví, a zároveň co společnost potřebuje.

Lídrovství je ve 21. století stále důležitější.

A co je vlastně to podnikavé lídrovství? „Je to soubor zručností, které pomohou mladým lidem podívat se okolo sebe, pojmenovat zatím nenaplněné potřeby společnosti a ve spolupráci s dalšími lidmi vymyslet způsob, jakým tyto potřeby naplnit,“ vysvětluje Peter Reťkovský, který bude tento praktický předmět vyučovat.

„Studenti budou v týmech spolupracovat s externími firmami, startupy a s neziskovými organizacemi na reálných projektech. Budou mít možnost vést vlastní studentské projekty, vyzkoušet si vedení jiných lidí, jejich rozvoj či koučování,“ pokračuje Peter, který žil a působil na čtyřech kontinentech, pracoval v oblasti ekonomické diplomacie, rozvoje lídrovství či podpory malých podniků.

Proč je vlastně lídrovství ve 21. století tak důležité? Svět se postupně stává stále komplikovanějším, propojenějším a globálnějším. Spolu s vymoženostmi moderní doby se ale i problémy světa staly globálními. Řešení těchto výzev není jednoduché: je potřebné vnímat globální i lokální kontext dnešního světa, umět vést i být veden, kriticky myslet, spolupracovat na celosvětové úrovni, vidět příležitosti k rozvoji tam, kde mnozí vidí překážky, a vytvářet podnikatelské i nepodnikatelské příležitosti nejen pro sebe, ale i pro ostatní.

Inspirativní komunita jako zdroj učení

Nejbližší okolí výrazně ovlivňuje vývoj a celkové směřování člověka, především pokud si sám není jistý, kterým směrem se chce v životě vydat. Mnozí talentovaní studenti postupně zlenivějí, protože jim ve třídě stačí minimum úsilí, a oni i tak vynikají. LEAF Academy má ambici vytvořit komunitu nadaných studentů a jejich učitelů, ve které se budou vzájemně motivovat, diskutovat a přemýšlet o budoucnosti, ale zároveň se i učit přemýšlet o tom, jak tyto ambice zrealizovat.

Boarding school je skvělým prostředím, ve kterém se mohou vybudovat pevnější vztahy.

„Boarding school je skvělým prostředím, ve kterém se mohou vybudovat pevnější vztahy a zároveň se zabezpečí mentoring ze strany zapálených a odpovědných učitelů, kteří budou skutečně pozitivním příkladem pro studenty. Učení, a obzvláště učení zaměřené na lídrovství, hodnoty a sebepoznávání, se dotýká každého aspektu života. Boarding school nám vytváří příležitost k růstu v těchto oblastech,“ vysvětluje ředitel Chris Cheney.

Život v rezidenční komunitě přispívá k růstu studenta kombinací několika faktorů, důležitá je především rovnováha zábavy, regenerace a prostoru na osobnostní růst. Způsobů, jakými toho docílit, je víc: od soutěží mezi studentskými rezidenčními týmy přes pravidelné neformální střetnutí s ostatními studenty a učiteli, výlety a sportovní aktivity rozvíjející týmového ducha a odolnost jednotlivce, společné snídaně, diskuze o životě až po brzké intervence v případech, kdy student potřebuje pomocnou ruku v jakékoliv oblasti svého rozvoje

Vzdělání světové úrovně dostupné pro každého

Ročně se na zahraniční školy hlásí stovky studentů s cílem získat kvalitní mezinárodní vzdělání. Cenou za kvalitní studium je ale velká vzdálenost, která dělí školu a rodinu. Proto chce LEAF Academy poskytovat světové vzdělání, které bude pro studenty ze středoevropských zemí takřka „za rohem“, na Slovensku v Bratislavě.

LEAF Academy bude mít status mezinárodní školy, což jí umožní realizovat vlastní kurikulum inspirované ve světě osvědčenými postupy. Studenti ji ukončí mezinárodním diplomem AP, který je uznávaný více než 600 univerzitami, včetně těch nejprestižnějších.

Častou otázkou u kvalitního vzdělání doma i v zahraničí bývá jeho finanční náročnost. Ačkoli je LEAF Academy soukromou školou a studium je zpoplatněné, díky propracovanému systému stipendií chce dát možnost studovat každému nadanému zájemci, který projde výběrovým procesem. Není totiž školou pro elitu, ale pro studenty, kteří mají předpoklad stát se budoucími osobnostmi společnosti, a to nezávisle na finanční situaci jejich rodiny.

„Na Slovensku aplikujeme systém, který funguje na školách v západní Evropě a USA, a rodinné příjmy a výdaje tedy určují výšku stipendia. Zjednodušeně řečeno, každý talentovaný student si tak bude schopný studium dovolit,“ vysvětluje Matej Sapák, druhý z dvojice ředitelů LEAF Academy (Principal), taktéž absolvent Harvardské univerzity.

Od září 2016 realitou

Takováto představa školy může znít přímo utopicky. V září 2016 se ale stane realitou. Měsíce plánování a inspirace v zahraničí, rady od světových lídrů ve vzdělávání, kteří tvoří poradní orgán LEAF Academy – to vše přineslo svoje ovoce. LEAF Academy na své stránce www.leafacademy.eu avizuje přihlášky z 18 zemí světa a první studenti už jsou přijati. Možnost přihlásit se na LEAF Academy je však pořád otevřená.

Jednou z přijatých je i Alexandra Galetová (16), která neskrývá svoje nadšení z možnosti studovat na LEAF Academy: „Taková možnost mě nadchla už v první okamžik, kdy jsem se o ní dozvěděla. Nejvíc se těším na komunitu, na lidi, kteří mají podobnou vášeň v srdci jako já, a potom na projekty v týmech, diskuze s učiteli, možnost zlepšovat se ve věcech, které mě baví, stejně tak jako na samotný (campusový) život.“

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button