Měření globálních kompetencí

OECD zavádí změnu v mezinárodních srovnávacích testech PISA, kterými měří úroveň vzdělanosti a vzdělávání v členských zemích, uvádí internetový portál britské BBC. K tradičním testům v matematice, čtenářských dovednostech a přírodních vědách má v dalším kole testování v roce 2018 přibýt kategorie globálních dovedností. Ty by měly odhalit, jak se žáci dokáží orientovat ve stále rozmanitějším světě plným kulturních odlišností a různých názorů. Testy tak reagují na současnou potřebu učit děti kompetence, které jim pomohou čelit výzvám globalizace, na kterou upozorňují vzdělávací lídři po celém světě a která byla také na programu nedávného jednání summitu G7 v Japonsku. Vzdělávání již není jen o naučení se něčeho, ale o získání dovedností a rozvoji charakteru, což žákům pomůže zvládnout současný nejistý a nestálý svět. Cíle jako vybavit studenty schopností dozvědět se něco o jiných kulturách a analyzovat je, pomoci jim zapojit se do mezinárodních a mezikulturních vztahů a posílit hodnotu lidské různorodosti již jsou obsaženy v osnovách některých zemí, odborníci se však zatím neshodli, jakým způsobem takové dovednosti učit a co všechno vlastně ony světové kompetence zahrnují. OECD je definuje jako „schopnost kriticky a z více perspektiv analyzovat globální a interkulturní otázky, pochopit, jak rozdíly ovlivňují vnímání, úsudky a představy o sobě a druhých, a zapojit se do otevřené, vhodné a efektivní interakce s lidmi z jiného prostředí na základě společně sdíleného respektu k lidské důstojnosti“. Nyní se pracuje na nástrojích hodnocení těchto dovedností. Proces je teprve na začátku, vizí je najít odpovědi na to, jak dokáží patnáctiletí studenti porozumět názorům a představám lidí z jiných kultur, nakolik jsou schopni upravit své představy v nových situacích a zda jsou schopni kriticky zhodnotit informace, které se jim dostávají. Diskutuje se také otázka hodnocení otevřenosti vůči jiným kulturám a ochota s nimi komunikovat. Pochopení světa stojí podle OECD na pilířích rovnosti, soudružnosti a udržitelnosti, které jsou nyní v ohrožení. Rozvoj světových kompetencí podle organizace stojí ve středu vize vzdělávání pro dvacáté první století. (1593)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Close
Close