Nová čínská vzdělávací doktrína zakazuje dril

Čína mění kurz svého obřího vzdělávacího systému o 180 stupňů.

Žádné standardizované testy, žádné písemné domácí úkoly, žádné známkování. I to jsou některé z prostředků, kterými chtějí v Číně pozvednout kvalitu školství. Čínské Ministerstvo vzdělávání dalo tento týden veřejnosti k dispozici návrh nazvaný “Deset zásad ke snížení akademické zátěže pro první stupeň”. Má to být jeden z hlavních prostředků čínské reformy vzdělávání, společně se snížením nároků na nabiflované informace, snížení důrazu na exaktnost terminologie v učebnicích ve prospěch pochopení a zvýšení počtu učitelů.

Tento krok je poměrně překvapivý, alespoň s ohledem na fakt, že Čína je, stejně jako jiné asijské země, známá vysokým důrazem na dril a také obrovskou konkurencí, kterou vytváří miliony studentů ucházejících se o omezená místa na čínských univerzitách. Toto prostředí vede k tomu, že rodiče často vynakládají enormní úsilí na to, aby jejich dítě uspělo, a děti naopak cítí velkou odpovědnost za případné selhání. Stejně jako například v Jižní Koreji to vede k tomu, že děti jsou přetěžovány učením, které je navíc do značné míry založeno na memorování, ať už formou školní výuky, nebo následným soukromým doučováním.

Defekty takového přístupu se projevují například v tom, že vynucovaný dril sice vyrábí chodící encyklopedie, ale dusí v dětech kreativitu a schopnost kritického odstupu či vlastního rozhodování. To se pak pochopitelně odráží v míře inovací, které jsou klíčové pro rozvoj ekonomiky. To, a také snaha zmírnit možné rozevírání sociálních nůžek, v Číně už tak extrémní, je pravděpodobně důvodem razantní změny kurzu.

Zásady obsažené ve zveřejněném návrhu:

1. Transparentní přijímací řízení. Při přijetí na školu nesmí být v úvahu brány dosažené certifikace a výsledky zkoušek. Školy musí přijímat studenty na základě jediného faktoru, a to jejich bydliště.

2. Vyvážené třídy. Žáci musí být do tříd rozřazeni náhodně, stejně tak budou k jednotlivým třídám přiděleni učitelé. Školám je přísně zakázáno tvořit třídy na základě výkonů dětí.

3. Stejný začátek pro všechny. Všechny nároky kladené na žáky prvního ročníku by měly být stejné. Školy nesmí uměle zvyšovat požadavky a zrychlovat učební tempo.

4. Žádné domácí úkoly. Na prvním stupni nejsou povoleny žádné písemné domácí úkoly. Školy mohou ovšem zorganizovat ve spolupráci s rodiči “zážitkový domácí úkol”, např. výlet, návštěvu knihovny a rukodělné práce

5. Snížení testování. Pro první až třetí ročník platí úplný zákaz standardizovaných testů, pro čtvrté a vyšší ročníky je možné žáky podrobit jednou za semestr standardizovanému testu z čínštiny, matematiky a cizího jazyka. Testy z ostatních předmětů nesmí být více než dva za pololetí.

6. Slovní hodnocení. Školy mohou hodnotit studenty pouze za použití slov “výjimečný, výborný, dostatečný a nedostatečný místo tradičního stobodového systému.

7. Minimalizace dodatečných materiálů. Školy mohou použít jenom jeden dodatečný zdroj a pouze se schválením rodičů. Školy a učitelé mají zakázáno doporučovat či navrhovat jakékoliv další zdroje žákům.

8. Přísný zákaz doučování. Školy a učitelé nesmí zorganizovat další hodiny mimo běžnou výuku. Veřejné školy a jejich učitelé se nesmí podílet na žádných dalších aktivitách spojených s vyučováním.

9. Minimálně jedna hodina tělocviku. Školy musí zaručit nabídku tělocviku v souladu se stáními normami.

10. Posílení pravomocí. Pověření úředníci budou vykonávat pravidelné inspekce.


Jsem rodič, Jsem učitel
Zážitkové domácí úkoly jsou určitě myšlenkou, která stojí za to. Smyslem je podněcovat děti v tom, aby samy poznávaly a sbíraly zkušenosti, ne aby se drilovaly pojmy a fakta, k nimž nemají vztah. Ruku v ruce s tím jde omezení testování. O to pozoruhodnější je, že tento směr preferuje autoritářská Čína, zatímco řada evropských zemí setrvává u tradičních úkolů.

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button