Opřete vzdělání svých dětí o druhou nohu

Text: Michal Kunc

Slova jako „soft skills“, čili „měkké dovednosti“, nebo české „kompetence“ často postrádají nějaký hmatatelný obsah a tedy i užitečnost. Na webu Druhá noha najdou rodiče a děti leccos užitečného.

Složitých situací zažije každý v životě bezpočet, tuto skutečnost změníme jen těžko. Důležité ale je, mít v takových chvílích „kam sáhnout“ pro dobré řešení, respektive naučit se, jak krizové situace řešit. S některými potížemi nám pomohou lidé kolem nás, rodina, známí. Něco se naučíme ve škole nebo ve skautu, něco se naučíme metodou pokusu a omylu. Problém je, že něco se nikdy nenaučíme, i když bychom mohli (chodili jsme přece do školy). Řeč je o tzv. „soft skills“, měkkých dovednostech. Všichni o tom mluví, jenže co to je? A kde se to naučit? A kdy s takovým učením vůbec začít?

„Soft skills“ nelze od života „odpárat“

Výraz měkké dovednosti vychází z anglického soft skills. Označení „soft“  je překládáno jako „měkké“, nicméně mohlo by se říkat i „jemné“. Označení má dát na vědomí, že se jedná o protiklad „tvrdých“ znalostí a účelově orientovaných dovedností (třeba znalosti v matematice a dovednost stavět rovnou zeď). „Soft skills“ nemají jediný účel, souvisejí s běžným, každodenním životem. Nelze je od něj odpárat. Jde o vztah k sobě samému a k ostatním lidem a na rozdíl od tvrdých dovedností nemají jen jeden předmět využití. Dají se aplikovat v širokém spektru situací. Patří mezi ně např. komunikační dovednosti (jednání s lidmi, sebeprezentace, schopnost vést diskusi), řešení problémů (nebát se, chápat je jako výzvu), spolupráce v týmu (dovednost čerpat z něj i přispívat) nebo sebereflexe (potřeba ptát se sám sebe „udělal jsem to správně, neměl jsem volit jiné řešení“?). Kromě užitečnosti v každodenním životě jsou měkké dovednosti očekávány také zaměstnavateli. Píší se o nich knihy, firmy platí horentní sumy za školení, lidé za nemalé peníze absolvují workshopy.

Mezi dovednosti 21. století patří komunikační dovednosti, řešení problémů, splupráce v týmu nebo sebereflexe.

Děti se učí nejlépe. I soft skills

Přes popularitu tohoto tématu mezi „dospělou veřejností“ chybí zázemí pro rozvoj měkkých dovedností u dětí. Přitom se nabízí otázka: museli bychom se v dospělosti věnovat drahým manažerským školením měkkých dovedností, kdybychom s jejich rozvojem začali už v dětství? Někteří rodiče se snaží rozvoj měkkých dovedností u svých dětí řešit, například výběrem specifické školy nebo naplněním volného času svých dětí aktivitami, které dbají na osobnostní rozvoj. To nebývá levné. Široce přístupné zdroje zaměřené na rozvoj měkkých dovedností u dětí bohužel spíše chybí a rodiče jsou odkázáni převážně na vlastní vynalézavost.

Jedním z nových projektů, které si dávají za cíl rodičům s rozvojem měkkých dovedností u dětí je web Druhá noha (druhanoha.cz). Druhá noha se zaměřuje na pět zásadních měkkých dovedností: komunikaci, spolupráci, sebeřízení, řešení problémů a kreativitu. Rodičům a dětem jsou k dispozici základní informace o těchto dovednostech a zejména balík aktivit pro jejich rozvoj. Po registraci jsou pro každou z dovedností přístupné také orientační testy, které umožní vyzkoušet si momentální úroveň svých dovedností a napoví, na co se v budoucnu více zaměřit. Rodiče si mohou zároveň stáhnout soubor úloh vycházejících z reálného života, které jim pomohou zhodnotit měkké dovednosti svých dětí v každodenních situacích. Web Druhá Noha vytvořila společnost Scio a jeho obsah je přístupný kompletně zdarma.

Na rozvoj měkkých dovedností není nikdy dost brzo a v životě je zaručeně využije každý, ať už ve škole, práci nebo svém volném čase. Co se z měkkých dovedností naučíme, se stává užitečným takřka okamžitě a užitečným být nepřestane. Začněte se na rozvoj měkkých dovedností svých dětí soustředit i vy, ať už s Druhou Nohou, nebo na vlastní pěst.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button