Projekt Mystery Skype dobývá Českou republiku

Celosvětový hit s názvem Mystery Skype, jenž je součástí širšího projektu Skype in the classroom, je od září 2014 k dispozici i českým žákům a učitelům. Tento jedinečný výukový program pomáhá formou hry dětem všech věkových kategorií poznávat cizí kultury, národy a země. Děti z různých koutů světa se díky spojení přes Skype v reálném čase vidí, slyší a zejména mezi sebou komunikují. Zábavným způsobem si tak procvičují své znalosti cizího jazyka, zeměpisu, ale i historie a přírodních věd. 

Netradiční Mystery Skype hodina na ZŠ v Říčanech

Žáci 5. třídy soukromé základní školy Magic Hill v Říčanech zažili 15. října 2014 neobvyklou vyučovací hodinu. Namísto běžné výuky je čekaly dvě vyučovací hodiny plné otázek a odpovědí, týmové práce a objevování cizích reálií a kultur. Prostřednictvím videohovoru Skype se spojili se svými vrstevníky z předem vybrané cizí země, aniž by tušili, odkud přesně neznámá třída volá. Úkolem obou tříd bylo na základě vhodných otázek co nejdříve zjistit název země a města protějšího týmu.

Už v prvních sekundách přenosu bylo všem zcela jasné, že obě třídy pocházejí z naprosto odlišného kulturního prostředí – na rozdíl od českých žáků, kteří byli oblečení v džínách a tričkách, byly děti na plátně oděny v tmavomodrých uniformách. Uniformy také okamžitě přivedly české žáky na správnou stopu: na základě svých dosavadních znalostí si vydedukovali, že se musejí zaměřit na anglosaské prostředí. Žáci obou tříd se tak navzájem zasypávali otázkami z historie, geografie a reálií a na základě prostého ano či ne si pak oba týmy upřesňovaly možnou lokalitu svých protihráčů.

Zprvu se zdálo, že má navrch česká třída. Nicméně tajemní cizinci nezůstávali pozadu – bombardovali české školáky dobře mířenými otázkami a jejich odpovědi je postupně dovedly až ke střední Evropě. Napětí mezi dětmi na obou stranách vrcholilo – bylo evidentní, že každá další otázka, respektive odpověď na ni, může jedné z tříd definitivně prozradit, s kým má tu čest. Nicméně první může být jen jeden, a tak když uniformovaná studentka z plátna zaslechla na svou otázku „Is Prague the name of your capital city?“ odpověď „Yes“, propukl mezi cizinci jásot. Česká republika byla odhalena. Radostné výskání ale vzápětí zaznělo i mezi českými školáky, kteří hned další otázkou odhalili, že uniformované děti pocházejí z Irska.

Nicméně hra ještě zdaleka nekončila, následoval úkol číslo dvě: vypátrat město, ze kterého třídy pocházejí. To bylo pro obě strany mnohem složitější. Říčany rozhodně nepatří mezi nejznámější česká města, a jak se později ukázalo, i irské děti pocházely z malého městečka ve vnitrozemí. Když už vzájemné odpovědi na otázky ani hledání v mapách nepomohlo, zkusily to děti jinak: navzájem se zeptaly, na jaké písmeno jejich města začínají. V české třídě propuklo všeobecné veselí, když se irští žáci vypořádávali s písmenem „Ř“. Dobrá nálada je vzápětí trochu přešla – irské děti pocházely z místa na „K“, což je asi jedno z nejobvyklejších začátečních písmen irských měst. Nakonec byly i tentokrát úspěšnější irské děti, které Říčany uhodly jako první. V posledních minutách hovoru se i českým žákům podařilo vybrat ze všech pravděpodobných irských měst na „K“ to správné – Kilmacanoge.


Chtěli jsme vyzkoušet něco, co tu ještě nebylo …

Rozhovor s Janem Vodou, ředitelem ZŠ Magic Hill v Říčanech

Jak jste se dostali k projektu Mystery Skype?  

Magic Hill je partnerskou školou společnosti Microsoft. To znamená, že jsme dostali unikátní možnost participovat na celosvětovém výzkumném a edukativním projektu Dovednosti pro 21. století (21DCL). Tento model jsme zapracovali do školního vzdělávacího programu a učinili z něj hlavní princip vzdělávání v naší škole. Mystery Skype do tohoto konceptu skvěle zapadá. Rozvíjí u dětí právě ty dovednosti, které jsou pro budoucnost klíčové – spolupráci, pokročilou komunikaci, sebeřízení, budování znalostí, využívání ICT a řešení problémů. Zapojení do Mystery Skype ani implementace prvků 21CDL není nijak problematická, protože obojí je školám volně přístupné na internetu.

Co vás motivovalo k zapojení do projektu?

V první řadě to byla chuť objevit a vyzkoušet něco zcela nového, co tu ještě nebylo. Tajemství má projekt přímo v názvu, a to je něco, co musí všechny děti bezpečně lákat. Dalším důležitým prvkem je vrstevnický kontakt. Skutečnost, že na obou stranách komunikují děti podobného věku, „z masa a kostí“, v reálném prostředí své školy a že je tu opravdový cíl se navzájem poznat. To vše dává hře punc opravdovosti. Všichni tak prožívají Mystery Skype jako něco smysluplného a přirozeně navozeného. Za mého dětství docela spolehlivě fungovala hra „země, město…“, Mystery Skype je vystavěn na podobných principech záhady, která musí být vyřešena, a tajemství, které je všemi zúčastněnými sdíleno. Přitom konečný úspěch je skutečným důkazem znalostí a dovedností hráčů. Frontální výuka nikdy nemůže s těmito prvky soupeřit. 

Jaké největší výhody projekt přináší dětem?

Mystery Skype v sobě propojuje celou řadu herních i vzdělávacích prvků. Třída, která se chystá na Skype relaci, musí kooperovat jako tým. Žáci v něm mají různé úkoly, počínaje operátorem u webkamery, přes analytiky, kteří musejí co nejrychleji vyhledávat potřebné informace na webu, v encyklopediích a mapách, dále je tady důležitá role zapisovatele atd. Spolupráce obecně je jednou z velmi důležitých dovedností, a přitom není jednoduché ji v běžném vyučování rozvíjet. Mystery Skype k tomu dává výtečnou příležitost. Dalším významným momentem projektu je rozvoj jazykových kompetencí žáků v cizím jazyce. Komunikace s vrstevníky na druhém konci světa je navozena zcela přirozeně, týmový duch dodává dětem kuráž a naopak použití technologií podle mého názoru oslabuje jejich ostych. Tím jsem tedy zmínil i třetí podstatnou vzdělávací složku – žáci používají Skype a internet jako samozřejmý nástroj učení a komunikace, jehož prostřednictvím se seznamují s geografickými reáliemi a kulturou v jiných zemích. 

Budete se jako škola dále podílet na projektu a využívat další jeho aktivity?

Jsem přesvědčený, že hra má veliký didaktický potenciál a že budeme jejími pravidelnými účastníky. Dvě až tři relace na třídu ročně si umím docela dobře představit. V současnosti domlouváme další virtuální setkání, které bychom chtěli uskutečnit ještě do Vánoc. Tentokrát bychom chtěli zkusit zapojit naši 4. třídu. 


Mystery Skype – Jak se zapojit?

Nejprve je třeba, aby se vyučující zaregistroval na portálu Skype in the classroom, v sekci Mystery Skype: https://education.skype.com/mysteryskype. Zde se nachází seznam stovek učitelů, kteří mají zájem propojit jejich třídu třeba právě s tou vaší. S vybraným učitelem se můžete rovnou spojit a dohodnout se na konkrétních detailech, včetně termínu a času hovoru.

Pokud již máte termín i partnerskou školu, je nezbytné připravit na Mystery Skype vaši třídu jak z hlediska technického zázemí, tak samotných žáků.

Technické zajištění

 • Zkontrolujte svůj účet Skype a vymažte jakékoliv údaje o vašem bydlišti či jazyce
 • Rozhlédněte se po učebně – nejsou tam nápisy v češtině, státní vlajka, případně jiné nežádoucí nápovědy?
 • Ověřte kvalitu internetového připojení, mikrofon, případně reproduktory a web kameru,
 • Pro lepší zážitek připojte dataprojektor či velkou obrazovku.
 • Přidejte si vybraného kolegu z partnerské školy do svých kontaktů Skype. Odešlete mu přes Skype žádost o propojení, kterou on musí přijmout. Jen tak budete moci realizovat videohovor.
 • Před samotnou lekcí Mystery Skype proveďte zkušební hovor, abyste včas odstranili případné technické chyby.
 • V případě jakýchkoliv technických problémů se obraťte na https://support.skype.com.

Příprava žáků

 • Vysvětlete princip hry a nechte je připravit si pár úvodních otázek pro protější třídu. Během ostrého hovoru se tak vyhnete „hluchým místům“, kdy žáci nevědí, na co se v rychlosti zeptat. Zároveň tím přimějete děti, aby logicky přemýšlely, jaké otázky a v jakém sledu je co nejrychleji dovedou k cíli – tj. identifikaci dané lokality.
 • Zajistěte, aby během přenosu seděly děti v menších týmech. Mohou efektivněji spolupracovat.
 • Pokud je třeba, určete dětem v týmu přesné role – někdo bude klást otázky, někdo bude vyhledávat v mapách atd.
 • Je lepší otázky omezit jen na uzavřené (s odpovědí ano/ne).
 • Poté, co obě třídy zjistí lokalitu svého protějšku (stát i město), je možno pokračovat v konverzaci na téma „Kultura vaší země“.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button