Skauti umí víc než jen rozdělat oheň bez sirek.

Text: Alena Hauptmanová

Představte si, že je vám 13 let. Angličtina ve škole vás spíš nudí a nechápete, proč se ji učit. Díky svému členství se skautu však můžete vyrazit na několikadenní mezinárodní setkání plné zajímavých aktivit a báječných programů, kde se budete moc dobře bavit a při tom i nenápadně mnohé učit, a to vše v mezinárodním týmu s Poláky, Američany, Němci, Holanďany a bůhví s kým, kdo tam ještě bude. Přesně to je Intercamp. Tradiční skautské mezinárodní setkání, které v letošním roce po 12 letech hostila Česká republika.

Největší organizace zabývající se volným časem dětí a mládeže, Junák – český skaut, z. s., je možná mezi lidmi známá především pravidelnými schůzkami dětí v klubovnách rozsetých v českých městech a organizováním výprav a táborů. Málokdo si však umí představit setkání čítající stovky či dokonce desetitisíce dětí z celého světa, které se pravidelně potkávají na rozmanitých místech v různých koutech světa. Obrovská setkání skautů probíhají čas od času i na území České republiky a organizují je skautští dobrovolníci.

13.–16. května 2016 se v pevnosti Josefov u Jaroměře sešlo více než 3100 skautek a skautů ze 13 států, aby již po 49. společně strávili čtyři nabité dny. Toto tradiční setkání známé pod jménem Intercamp vzniklo již před téměř 50 lety roku 1966, kdy se poprvé setkaly dva oddíly, německý a holandský. Jejich společný tábor měl tak velký úspěch, že se myšlenka společných květnových setkávání rozrostla a pohltila další stovky skautů napříč Evropou. Vzniklo společenství Intercampu, jež je otevřené kterémukoliv národu. V organizaci každoročních setkání se pravidelně střídají. Česká republika měla tu čest pořádat Intercamp letos již po třetí. Prvně se tak stalo v roce 1994, podruhé v roce 2004, přičemž obě setkání proběhla na Plzeňsku na tábořišti nazývaném Sycherák, a potřetí, po dvanácti letech, padlo oko organizátorů na opačnou stranu Česka, do východních Čech, k Jaroměři. Nejsou to ovšem jediná setkání tohoto rozsahu, která se u nás pořádají. Nicméně akce těchto rozměrů u nás byla poprvé. Doposud jsme pořádali ať už domácí, či mezinárodní setkání maximálně do dvou tisíc účastníků. V Josefově jsme uvítali 2716 účastníků, o jejichž pohodlí se staralo 465 členů servisního týmu.

Leckdo si neumí představit, jak setkání takového rozsahů vůbec vypadá. Můžeme si jej představit jako středně velký festival či malou olympiádu. Organizační tým se rozhodl akci připravit tak, aby každý účastník dostal maximální příležitost k seznamování se skauty z jiných zemí, ke vzájemnému poznávání kultur, skautských organizací i zemí, z nichž přijížděli. Na Intercampu 2016 jsme, kromě českých skautů, přivítali účastníky z Polska, Slovenska, Ukrajiny, Německa, Velké Británie, Holandska, Rumunska, Itálie, USA, Belgie, Francie a Švýcarska. Všichni účastníci se potkávali ve stanovém městečku, kde byly jednotlivé národy promíchány tak, aby různé národy bydlely pospolu. Trochu to připomínalo jazykový Babylon. Veškeré bariéry však byly prolomeny v okamžiku, kdy měly děti připravit zajímavé jídlo a pozvat na něj někoho z jiné země. Během tohoto „food festivalu“ už bylo úplně jedno, kdo je Čech, Polák či Němec, a všichni spolu komunikovali, někdo anglicky, někdo německy a někdo prostě „rukama nohama“.

Organizovaný program byl velmi důmyslně připraven, aby účastníci pracovali v mezinárodních týmech. Hlavní části programu byly tzv. Onsite activities a Hike. Polovina účastníků se v sobotu vydala na tzv. hike, neboli na výlet, při němž objevovala okolí pevnosti Josefov a město Jaroměř. Účastníci velmi oceňovali možnost navštívit tajuplné historické podzemí, ale i aktivity, které prověřily jejich týmového ducha a fyzickou zdatnost. Zkuste si někdy stoupnout s 20 lidmi, kteří vám nerozumí, na plachtu a tu pod sebou otočit, aby se nikdo nedotkl země. Druhá polovina účastníků zůstala na tábořišti a účastnili se aktivit, při nichž si ověřovali schopnosti týmové spolupráce, rozšiřovali si jazykové dovednosti, zamýšleli se nad lidskými hodnotami apod. Mohli si vyzkoušet netradiční sport kinball, vyzkoušet si, jak se pohybují nevidomí lidé, či namalovat graffiti. Mnoho ruchu bylo i u aktivity s názvem akvadukty, kde měli účastníci postavit z nabízeného materiálu vodovod, a to dřív, než začne téct voda.

Volný čas, mimo hlavní programové bloky, mohli účastníci trávit se svými novými kamarády na tzv. Plaza activities. Zde pro ně byly otevřeny čajovny, rukodělné dílny, muzea, kovárna apod. Na večery pro ně byly připraveny koncerty či DJ na pódiu. Dle zpětné vazby účastníků a jejich vedoucích lze s jistotou říci, že nelehký úkol upoutat pozornost náctileté mládeže ve věku od 11 do 16 let se vydařilo splnit, a rozesmáté tváře účastníků odvážejících si domů mnoho nezapomenutelných a jedinečných zážitků a především nových přátelství napříč národnostmi.

Všem, kteří se podíleli na přípravách i realizaci projektu samotného, patří obrovský dík. Mezinárodní tým bezmála pěti set dobrovolníků zajistil bezpečnou a nezapomenutelnou akci, která svou velikostí přesáhla setkání dosud pořádaná v České republice.


Intercamp 2016 byl připraven za pouhých osm měsíců týmem dobrovolníků, kteří odpracovali stovky hodin ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Tento tým musel zajistit financování akce, vyjednat všechna nutná povolení, zajistit infrastrukturu tábořiště s rozvody vody, elektřiny a 70 stany, zajistit jídlo pro 500 dobrovolníků a připravit 192 programových stanovišť.

To vše by se neobešlo bez podpory vnějších subjektů – poděkování si zaslouží především město Jaroměř, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace ČEZ, Česko-německý fond budoucnosti, České dráhy, Ministerstvo obrany a Armáda ČR.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button