Tablety pro skutečnou inovaci výuky – jak na to?

Text: Martina Poláková

Právě v těchto dnech vychází unikátní zpráva posuzující vliv mobilních dotykových zařízení na inovaci výuky. Popisuje širokou škálu příkladů dobré praxe na základě zkušeností referenčních škol v projektu Vzděláváme pro budoucnost. 

Nezávislí odborníci na technologie ve školství, Daniela Růžičková z Národního ústavu pro vzdělávání a renomovaný specialista Ondřej Neumajer, se v období od listopadu 2013 až do prosince 2014 soustředili na sledování referenčních škol projektu společnosti Microsoft, Vzděláváme pro budoucnost. Cílem tohoto projektu je ukázat široké možnosti využití tabletů s operačním systémem Windows pro kvalitní moderní výuku. I proto každá referenční škola využívá tablety jiným způsobem. Základní sledované scénáře využití tabletů, jejichž dopady zpráva zkoumá, jsou: Tabletová třída, Mobilní tabletová učebna, Přines si vlastní zařízení a Tablety pro učitele. A právě již zmiňovaného Ondřeje Neumajera jsme trochu vyzpovídali, aby nám výsledky projektu přiblížil.

  

Když se člověk na první pohled s jednotlivými scénáři seznámí, může se zdát, že ty první dva jsou si celkem podobné. Je to mu opravdu tak?

Ne tak docela. Koncept tabletové třídy znamená, že tablety je vybavena jedna konkrétní třída. Každý její žák má k dispozici dedikovaný tablet po celý školní rok a může jej využívat při jakémkoliv předmětu. Mobilní tabletová učebna dává tablety k dispozici všem třídám ve škole a záleží na učitelích, v které třídě či předmětu je využijí. První scénář klade menší nároky na logistiku pohybu zařízení po škole a jejich rezervaci, zejména pokud je využíván na prvním stupni, kde většina výuky probíhá v kmenové učebně. Umožňuje větší flexibilitu, neboť učitel může zařadit práci na tabletu, kdykoliv je to třeba. Druhý scénář je logisticky náročnější, ale při stejné investici dopřeje možnost využití tabletů širšímu publiku. V obou případech se učitelé brzy naučili s tabletem zacházet tak, aby co nejlépe pomáhal naplňovat výukové cíle a byl efektivní učební pomůckou.

Byl některý ze scénářů pro učitele náročnější?

Poměrně náročnější na praktickou realizaci se ukázal scénář Přines si vlastní zařízení (BYOD), kdy mohou žáci při výuce používat svá vlastní zařízení, bez ohledu na operační systém či typ (tablet, notebook, chytrý telefon). Pilotní scénář potvrdil, že prvotní instalace celého systému není tak snadná. Je proto vhodné svěřit ji odborné dodavatelské firmě se zkušenostmi ze školství. Referenční škole v Lupáčově ulici na Praze 3 se ale podařilo úvodní komplikace překonat a další zapojení vlastních zařízení žáků do výuky bylo hodnoceno jako přínosné. Scénář je pro učitele náročnější, ale používání vlastních zařízení žáků má velký potenciál.

A ten poslední scénář je ideálním pro ty školy, které chtějí se zavedením tabletů do výuky začít zcela od začátku, je to tak?

Ano. Scénář tabletů pro učitele nenaplňuje požadavky výuky jedna k jedné, a tak pochopitelně chybí výhody jako je interaktivní zapojení žáků a individualizace výuky, které jinak tablety ve výuce mohou přinášet. Tablety byly v dané referenční škole „pouze“ pomocníkem učitele pro přípravu a vedení hodiny. To není málo, ale aby došlo ke skutečné proměně výukového procesu, je třeba, aby učební zařízení měly k dispozici i děti. Nicméně scénář doporučujeme jako ideální úvodní fázi pro zavádění mobilních dotykových zařízení do výuky, kdy učitel má čas na proškolení a důkladné seznámení s tabletem, než s ním začne pracovat celá třída.

Jsou opravdu všechny zmíněné scénáře aplikovatelné v praxi?

Dle názorů ředitelů a pedagogů referenčních škol zapojených do projektu jsou získané zkušenosti a závěry testovaných scénářů přenositelné mezi různými školami, na nichž mohou výrazně usnadnit spuštění vlastního projektu zavádění mobilních zařízení do výuky. Základním předpokladem pro úspěšné nasazení tabletů do výuky na školách je ovšem silné a aktivní vedení v osobě ředitele/ ředitelky školy a ochota k experimentování i překonávání prvotních nesnází.

Více informací a kompletní souhrnná zpráva je ke stažení na www.VzdelavameProBudoucnost.cz.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button