Transformace nizozemského školství

Montserrat Gomendio představuje na blogu OECD zprávu o nizozemském školství, která poskytuje návod k vytvoření výjimečného systému. Tamní vzdělávání si v mezinárodních šetřeních PISA zaměřených na školáky i ve výzkumech dovedností dospělých vede velmi dobře. Přestože je školství stratifikované a vzdělávací dráhy se rozdělují již v raném věku, různé cesty jsou později prostupné díky „přemosťujícím třídám“ nebo doplňkovým zkouškám a rozdíly v gramotnosti nebo matematických dovednostech mezi jednotlivými cestami není vysoký. Socioekonomický status má nyní na studijní výsledky nízký vliv a zaměstnatelnost absolventů je na vysoké úrovni – počet mladých lidí, kteří se nevzdělávají a ani nejsou zaměstnaní, patří dokonce k nejnižším v rámci všech zemí OECD. Zpráva však varuje před současnými změnami, které mají podle nizozemského ministra školství Jeta Bussemakera vést od dobrého školství ke školství skvělému, ale které podle dat vedou spíše ke konzervaci systému a narušení vyváženosti vzdělávacích drah. Autoři nabádají k objektivnímu výběru studentů prostřednictvím pečlivě připravených národních testů namísto monopolu škol a zajištění větší prostupnosti mezi typy škol včetně sjednocení osnov, více individuálního přístupu a financování větších škol, které by společně vzdělávaly žáky různých programů. Více pozornosti je dle zprávy také třeba věnovat výběru, motivaci a rozvoji nových pedagogů, protože většina kolegů se blíží důchodovému věku. Podle výzkumu z roku 2013 zaostává Nizozemsko v profesionálním rozvoji stávajících pedagogů, protože rozsah aktivit vedoucích ke zkvalitnění výuky, jako je spolupráce mezi učiteli nebo další vzdělávání kantorů, je zde nižší než odpovídá průměru zemí OECD. Doporučuje se zvýšení výcviku a podpory ředitelů škol vzhledem k vysokému stupni nezávislosti škol (která je zde doplněna efektivním odpovědnostním systémem). Zpráva zmiňuje i předškolní vzdělávání, kterého se sice účastní většina nizozemských dětí, velká část z nich však v menším rozsahu než v jiných zemích OECD. I v předškolním vzdělávání je třeba věnovat se výcviku zaměstnanců, požadovat u nich vyšší kvalifikaci a sjednotit rámcový obsah výuky. (1598)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button