Víte, v jakém prostředí tráví vaše děti podstatnou část života?

Školy mají možnost a příležitost zjistit, co si všichni aktéři (žáci, učitelé, rodiče) myslí o prostředí, které škola vytváří. Vztah ke škole může významně ovlivnit vztah, jaký si děti ke vzdělávání vytvoří. Některým zavře dveře pouhá špatná zkušenost ze školy …

Ke zjištění klimatu ve třídách společnost Scio organizuje projekt s názvem Mapa školy. Mapa má dlouholetou tradici s více než půl milionem zapojených dětí, rodičů a učitelů.

Právě velké množství zapojených škol dává projektu velkou výhodu proti jiným podobně zaměřeným šetřením. Škola vidí své výsledky a má možnost je porovnat s určitým standardem, ten tvoří průměrné výsledky škol, které již šetřením prošly.

Projekt dává škole i rodičům důležitou zpětnou vazbu o vztazích ve třídách i v učitelském sboru. Zaměřuje se však nejen na vztahy, ale také na spokojenost s kvalitou výuky, vzájemnou komunikací mezi školou a rodiči nebo s materiálními podmínkami. V projektu se do jisté míry sleduje i styl výuky, (ne)oblíbenost předmětů nebo obavy žáků z výuky, učitelů nebo školy jako takové.

Některé otázky z Mapy úspěšně využíváme i v našich testováních. Tam jsou odpovědi z dotazníků propojeny s výsledky žáků. Dlouhodobě je patrný jasný výsledek, tam kde vládne v hodinách dobrá atmosféra, tam žáci dosahují lepších výsledků. I proto je důležité, aby školy získávaly nezávislou zpětnou vazbu ke své činnosti a pravidelně využívaly nástrojů na sledování školního klimatu.

Důležitá je také otevřenost vůči rodičům. Školy, které zveřejňují na svých webech výsledky projektu, zejména tu část, která je speciálně připravena pro rodiče, tím jasně deklarují svou ochotu komunikovat s rodiči. Výsledky projektu pak mohou využít nejen rodiče, kteří již mají ve škole své dítě, ale také ti, kteří se teprve chystají je tam dát.

Samotné šetření doplňuje řada modulů sledujících hlouběji klima v učitelském sboru, pohodu žáka nebo pedagogické kompetence učitelů. Školy mají možnost si své výstupy nechat doplnit o SWOT analýzu školy nebo si sjednat konzultaci výsledků ve třídách.

Projekt pravidelně probíhající na začátku kalendářního roku (v únoru) nabízíme všem základním a v upravené verzi i mateřským školám. Více informací naleznete na www.scio.cz/mapa.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button