Vzdělané země mají lepší vlády

Přeložil: Jan Moravec 

Proč? Občané jsou kritičtější a nutí tak představitele státu k větší zodpovědnosti.

Známé tvrzení, že vzdělaní občané jsou odpovědnější voliči, jistě nutí vlády k větší snaze při správě veřejných záležitostí. Ať to již platí nebo ne, vztah mezi vzdělanými občany a lepší vládou se nevztahuje ale pouze na demokracie. Např. Katar, monarchie, a Slovensko dosahují podobné úrovně jak ve vzdělání, tak v hodnocení vlád. Musí tu být tedy ještě nějaký jiný důvod než volebními výsledky vynucená odpovědnost v demokratických zemích.

Vzdělaní občané jsou kritičtější

Nová studie “Vzdělání, kritika a odpovědnost” otištěná v Journal of Law and Economics dochází k závěru, že “vzdělaní občané jsou kritičtější”. A kritika má své výsledky: “Tyto stížnosti vedou k lepšímu jednání představitelů státu kvůli strachu z trestu, čehož výsledkem je větší zodpovědnost a kvalitnější vláda.” Autoři studie došli k závěru, že lidé s vyšším dosaženým vzděláním mají větší tendenci ke kritice vlády, k poskytovaným službám, zneužití policejních sil a korupci.

Výsledky pro stížnosti i vzdělanost se v porovnávaných státech značně lišily. Procento lidí, kteří podali oficiální stížnost sahalo od 2 procent v Gruzii až ke 38 procentům v Etiopii, počet absolventů vysokých škol se pohyboval od 4 procent na Srí Lance až k 71 procentům v jednom z ruských měst. Celkově došli autoři k tomu, že vzdělanost má na počet stížností velký vliv. Celosvětový průměr pro stížnosti činil 15,6 procenta, přičemž absolventi vysokých škol si stěžují o 5,1 procentních bodů více, absolventi středních škol o 2,8 procentních bodů více. Konkrétně co se týče případů policejního a vojenského zneužití moci autoři dokládají “mnohem vyšší a statisticky signifikantní pravděpodobnost nahlášení”, protože absolventi vysokých škol si stěžují oproti lidem se základním vzděláním o 8 procentních bodů více při průměru 47 procent. V případě vloupání je rozdíl 10,2 procentních bodů mezi absolventy vysokých škol a osob se základním vzděláním (středoškoláci si oproti nim stěžují více o 5,2 bodu). Vysokoškoláci nahlašují i o 8,8 procent více loupežných přepadení. Ze závěrů studie je také možné vyčíst další fakt, a to, že vztah mezi počtem stížností a vzdělaností je obzvláště výrazný v zemích s autokratickou vládou a v zemích rozvojových, dále že “postižitelnost policie při porušení práva je významným ukazatelem pravděpodobnosti nahlášení trestných činů” a „ve vzdělanějších státech se děje méně trestných činů”.

Zdroj: www.theatlantic.com

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button