Vzdělání zaměřené na silné stránky přináší výsledky

Text: Miroslava Vobecká

Znát dobře sebe sama, své silné stránky, hodnoty, slabiny, vášně je stále důležitější. Je to předpoklad k tomu, aby člověk našel ve světě své místo a vedl spokojený život, ať už si pod tou spokojeností představujeme cokoliv. Často jsme však ve vleku naučených dovedností a hodnot, které nám byly rodinou, školou a společností vštěpovány. 

Vzdělávání je postaveno na slabostránkovém přístupu, děti se mají zejména doučit to, co jim nejde, v čem zaostávají, pozornost je zaměřená na to nefunkční, negativní. Oblasti, ve kterých jsou jejich znalosti a schopnosti dostatečné, není třeba rozvíjet, tam už bylo cíle průměrnosti dosaženo, a to fungující je považované za samozřejmost bez nutnosti jakékoliv pozornosti.

Děti jsou schopné naučit se téměř vše. Rozdíl je v motivaci a v prožitku, který mají, když se zabývají oblastí svých předností. Zde zažívají flow pocit, jsou efektivnější, úspěšnější, spokojenější, lépe zdolávají překážky. Pokud jsou například fyzicky unavené a věnují se činnosti, která nevychází z jejich silných stránek, fyzickou únavu tím prohlubují. Naopak aktivita v oblasti silných stránek jim energii dodává.

Vést děti k sebepoznání a pozitivnímu přístupu k sobě samému i k svému okolí by tedy mělo být jedním ze vzdělávacích cílů.

Příklad výsledků školy, která staví na silných stránkách

V praxi to vyzkoušeli ve veřejné škole v kanadském Ontariu v rámci projektu Strengths in Motion v letech 2008 až 2009. Cílem programu bylo zvýšit pozitivní klima školy a řešit problémy se šikanou a násilím.

Skupina psychologů, odborníků na duševní zdraví, výzkumníků, učitelů a dalších školních zaměstnanců vyvinula projekt (včetně jeho ověření), který se skládal z několika oblastí. Například se zaměřili na podporu pozitivního přijetí nových žáků včetně posouzení jejich silných stránek. Otevřeli prevenční skupinu, ve které žáci mohli řešit události dne oceňujícím pohledem a kde byli podporováni ve využívání svých silných stránek. Založili ambasadorský klub pro „problematické“ žáky a zapojili je do diskuse, jak zlepšit situaci ve škole tak, aby byla škola více pozitivní a vstřícná.

Projekt Přednost přednostem

Společnost Scio realizuje projekt Přednost přednostem, jehož cílem je silnostránkový přístup prostřednictvím kurzů, seminářů a testu silných stránek uvádět v život. Dobře si ale uvědomujeme, že tento přístup má výrazně lepší výsledky, jsou-li k němu vedeny již malé děti, proto jsou silné stránky jedním z klíčových vzdělávacích témat, kterými se Scio zabývá.

O projektu

Sebepoznání, silné stránky, oceňující ptaní, pozitivní přístup a kariérní poradenství jsou základními pilíři projektu Přednost přednostem. Ten se snaží postavit na hlavu zaběhnuté principy, kdy se pozornost věnuje zejména tomu, co nefunguje. Přednost přednostem chce ukázat, že hledání toho dobrého, funkčního a silného v každém z nás i v našem okolí vede nejen k mnohem lepším výsledkům, ale i k větší radosti ze života. Projekt Přednost přednostem je financován z Evropského sociálního fondu v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a realizuje jej vzdělávací společnost Scio ve spolupráci se zahraničními partnery (Appreciating People z Velké Británie a Kessels & Smit z Nizozemí). Je určen pro nezaměstnané, rodiče na rodičovské dovolené a studenty – tedy osoby, které jsou na pracovním trhu nejvíce znevýhodněné. Cílem projektu je vyvinout diagnostický test silných stránek, kurz, který pomáhá s jejich identifikací, pochopením a využitím, vytvořit manuál o metodě oceňujícího ptaní a uspořádat několik workshopů a informačních seminářů.


Kvalitativní a kvantitativní zkoumání účinnosti přístupu pak přineslo následující výsledky:

  • Významně se zlepšily studijní výsledky žáků
  • Žáci nabyli větší důvěry ve vlastní schopnosti
  • Žáci si ve třídě víc pomáhali
  • Žáci si méně často stěžovali na šikanu
  • Žáci projevovali větší zaujetí pro výuku

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button