Vzdělávat tam, kde je toho třeba

Vzdělávat tam, kde je třeba, a v tom, co chybí, je samo o sobě eduart. ČSOB Nadační program vzdělání se o to snaží podporou finanční gramotnosti dětí i dospělých. Od roku 2014 se program rozšiřuje o vzdělávání a odborný rozvoj neziskových organizací…

Příklady podpořených projektů pro žáky

Bez práce nejsou koláče, organizace EUFORALL o. s.

Letní putování dětí z moravských dětských domovů a jejich samostatné hospodaření na této dobrodružné cestě pomůže posílit jejich finanční vzdělanost. Jak umět lépe spolupracovat v kolektivu, pomohou získané zážitky z následných zimních vzdělávacích pobytů. Rok plný zajímavých aktivit završí soutěž finanční gramotnosti „Hanácký měšec“.

Peníze pod kontrolou, organizace Diakonie ČCE, středisko Západní Čechy

Mládež a mladí dospělí, kteří využívají služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež či jsou klienty dětských domovů, jsou ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím workshopů a rozšíření poradenských služeb poradny v Plzeňském kraji, chce organizace dosáhnout získání potřebných dovedností u svých klientů pro tvorbu udržitelného rozpočtu a uvědomění si vlastní finanční odpovědnosti.

Příklady podpořených projektů pro učitele

Školení učitelů ZŠ na téma “finanční gramotnost hrou”, organizace Generation Europe, o. s.

V projektu bude vyškoleno 40 učitelů ZŠ z celé České republiky k používání originální výukové platformy Zahrada pro výuku finanční gramotnosti. Jedná se o projektové hry s neobvyklou grafikou a příběhem, které při hraní cvičí matematickou gramotnost, pracují s pravděpodobností, seznamují žáky s ekonomickými pojmy a učí se vytvářet finanční strategie.

Podpora bezplatného poradenství pro dospělé.

Finanční vzdělávání není jen otázkou dětí. Od roku 2008 podporuje ČSOB Dluhové poradenství poskytované bezplatně Asociací občanských poraden v pobočkách po celé republice. Jeho součástí není jen klasické poradenství týkající se dluhové problematiky, ale i pořádání seminářů. V roce 2013 bylo do projektu zapojeno 20 poraden, které navštívilo 7 404 klientů. Stejně dlouho banka přispívá i na činnost Poradny při finanční tísni, která poskytuje služby v 10 městech v Čechách a na Moravě. Za šest let využilo jejích služeb celkem 61 127 klientů.

ČSOB dosud věnovala do Nadačního fondu vzdělání celkově více než 4 000 000 Kč.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button