Wi-Fi ve školách: Česko jde s dobou

Text: Dagmar Langová

Počet škol, které jsou vybavené Wi-Fi připojením stoupá. Podle dostupných údajů je v současné době využívá naprostá většina českých škol.

Údaje o vybavenosti škol bezdrátovými sítěmi monitoruje Česká školní inspekce, která podle vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy data nyní aktualizuje. Poslední známá čísla jsou tak z období 2011/2012, kdy bezdrátovou sítí disponovalo 51,8 procenta základních škol a 52,3 procenta středních škol v České republice. V porovnání s obdobím 2008/2009 toto číslo vrostlo téměř dvojnásobně, a dá se tedy předpokládat, že za poslední roky se bezdrátové připojení k síti ve školách ještě více rozšířilo.

Přesný přehled o školách s Wi-Fi někdy nemají ani zřizovatelé. „Rada kraje nikdy nepožadovala po organizacích údaje o vybavení Wi-Fi, kladli bychom tak na ně zase další administrativní nároky. Situace v oblasti výpočetní technicky se navíc velice rychle vyvíjí a organizace se jí operativně přizpůsobují,“ vysvětluje tisková mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková. Podrobnější přehled má třeba Vysočina. „Téměř všechny školy zřizované Krajem Vysočina Wi-Fi připojením disponují. Rozsáhlá modernizace Wi-Fi probíhá například na Střední průmyslové škole Třebíč,“ uvedla pro magazín Perpetuum Jitka Svatošová z tiskového oddělení Krajského úřadu kraje Vysočina. Také Praha 10 má detailní přehled. „Všech třináct základní škol možnost napojení přes Wi-Fi síť má,“ uvedl její tiskový mluvčí Jan Charvát.

Alespoň Wi-Fi koutek

Nicméně skutečnost, že někteří zřizovatelé nemají přesný přehled, kolik škol disponuje bezdrátovou sítí, neznamená, že Wi-Fi ve školách odmítají nebo ignorují. Naopak. Z ankety magazínu Perpetuum mezi kraji a obcemi vyplynulo, že zřizovatelé bezdrátové sítě na školách a především kvalitní připojení škol k internetu podporují. Zda se ale Wi-Fi zavede či ne, ovšem ponechávají v naprosté většině případů na ředitelích škol.

Jedním z příkladů může být Plzeňský kraj. Přesnou statistiku sice nevede, ale zato v něm funguje Středisko služeb škole, které kromě jiného působí i jako metodické školicí centrum oblasti výpočetní a multimediální techniky. To je také poskytovatelem internetu pro větší plzeňské školy. „Je připravován projekt kraje pomocí EU fondů, který by měl technicky podpořit nejen Wi-Fi na školách, ale i dostatek internetové kapacity, kterou škola disponuje anebo je schopna zaplatit,“ uvedl jeho ředitel Tomáš Vlášek. Ani on sice přesnými čísly nedisponuje, nicméně podle jeho odhadů mají už dnes všechny střední školy v Plzeňském kraji alespoň nějaký Wi-Fi koutek.

Plzeňský kraj není jediný. Také například mluvčí kraje Vysočina uvádí, že bezdrátové připojení k internetu kraj podporuje a považuje za nedílnou součást standardu moderní školy. A školy o to mají zájem. „Je to pro ně konkurenční výhoda,“ poznamenává Tomáš Vlášek.

Omezený přístup

Samotní ředitelé škol také rozhodují o přístupu k internetu v jejich institucích. Například Moravskoslezský kraj má podle údajů prosince 2013 Wi-Fi dostupnou pro zaměstnance v celkem 124 školách. Ovšem data o tom, kde Wi-Fi mohou žáci neomezeně využívat, neuvádí. Podobně je to také v jiných krajích, kde mají školy sice 100 procentní pokrytí, ale žáci se mohou připojit jen na několika přístupových bodech, především v učebnách IT.

„Možnost neomezeného přístupu na internet v prostorách školy není nutný ani vhodný, žáci základních škol v hodinách s internetem nepracují, pouze na počítačové učebně,“ potvrzuje Alena Synková ze školského odboru magistrátu Hradce Králové, kde je bezdrátovým připojením vybaveno 17 z 18 základních škol. Podobný názor sdílí řada dalších zřizovatelů.

Z údajů České školní inspekce vyplývá, že v období 2011/2012 si svá vlastní zařízení – notebooky, tablety apod. ­– mohli žáci a studenti připojit 23,8 procentech základních škol a 62,4 procentech středních škol. „Je doporučována instalace takzvané chytré Wi-Fi sítě, to jest sítě s takovým softwarem, která umí rozlišit, zda přihlášené zařízení žáka podle rozvrhu může brouzdat kdekoliv během přestávky nebo jen po stránkách, které určil učitel pro výuku během hodiny,“ poznamenává Tomáš Vlášek, ředitel Střediska služeb škole Plzeň. Přístup škol k budování Wi-Fi sítí tedy vychází i z toho, zda jde o připojení školského tabletu, notebooku jako součást výuky.

Širší využijí internetu při výuce s pomocí Wi-Fi se na mnoha školách zavádí. Praha 6 nyní spouští unikátní projekt „Škola na dotek“ v hodnotě 10 milionů korun. V jeho rámci do září letošního roku vybaví tablety a speciálními učebnami všech svých 15 základních škol, ve kterých už Wi-Fi plně funguje. Tiskový odbor Olomouckého kraje zájem škol o využívání moderních technologií při výuce potvrzuje. Například v projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ nyní počítá při výuce s aktivitou zaměřenou na využití elektronické učebnice a tabletů.

 

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button