Digitální inteligence

D opad technologií se stále zvyšuje. Odborníci odhadují, že do deseti let bude k internetu připojeno 90 % celé světové populace. Děti s technologiemi začínají v čím dál mladším věku a tráví s nimi čím dál víc času. Co na internetu dělají, s kým tam komunikují i jak dlouho se na síti denně pohybují, ovlivňuje jejich celkový vývoj. Internet je studnicí učení a zábavy, je ale také plný nástrah, jakými jsou kyberšikana, radikalizace nebo únik osobních dat. Online ochrana dětí za vývojem internetového prostředí zaostává, a navíc zde existuje generační technologická propast – dospělí se na síti chovají jinak než děti, což vede jednak k rozdílnému náhledu na to, co je a není vhodné online chování, a jednak k tomu, že rodiče a učitelé nemusí umět dětem v otázkách bezpečnosti internetu správně poradit. Internetový server Světového ekonomického fóra proto ve svém článku radí vybavit děti digitální inteligencí, tedy DQ – takovými sociálními, emocionálními a kognitivními dovednostmi, které jedinci umožňují čelit výzvám digitálního věku. DQ se skládá z osmi složek: 1. digitální identita, tj. schopnost vytvořit a ovládat své online já a jeho pověst, 2. využívání technologií, včetně schopnosti kontroly rovnováhy online a offline života, 3. digitální bezpečnost, tj. zvládnutí online hrozeb, jakou je např. kyberšikana, odolání nevhodnému obsahu a předcházení online rizikům, 4. digitální zabezpečení, tj. schopnost odhalit kyberhrozby jako hackování, podvody nebo malware a schopnost využívat správných bezpečnostních opatření, 5. digitální emoční inteligence, tj. empatie a budování kvalitních online vztahů, 6. digitální komunikace, tj. schopnost komunikovat a spolupracovat s ostatními s využitím technologií, 7. digitální gramotnost, tj. schopnost najít, vyhodnotit, použít, sdílet a vytvářet digitální obsah, stejně jako schopnost výpočetního myšlení, 8. digitální práva, tj. porozumění a prosazování osobnostních a dalších práv, včetně autorských, práva na soukromí, svobodu slova i práva na ochranu před nenávistnými projevy. Všechny tyto kompetence by měly vycházet ze základních lidských hodnot – respektu, empatie a obezřetnosti. Kultivace digitální inteligence založená na lidských hodnotách je nezbytná pro to, aby děti technologie správně ovládaly, nikoli aby technologie ovládaly je. (1611)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button
Close
Close