Digitální inteligence

D opad technologií se stále zvyšuje. Odborníci odhadují, že do deseti let bude k internetu připojeno 90 % celé světové populace. Děti s technologiemi začínají v čím dál mladším věku a tráví s nimi čím dál víc času. Co na internetu dělají, s kým tam komunikují i jak dlouho se na síti denně pohybují, ovlivňuje jejich celkový vývoj. Internet je studnicí učení a zábavy, je ale také plný nástrah, jakými jsou kyberšikana, radikalizace nebo únik osobních dat. Online ochrana dětí za vývojem internetového prostředí zaostává, a navíc zde existuje generační technologická propast – dospělí se na síti chovají jinak než děti, což vede jednak k rozdílnému náhledu na to, co je a není vhodné online chování, a jednak k tomu, že rodiče a učitelé nemusí umět dětem v otázkách bezpečnosti internetu správně poradit. Internetový server Světového ekonomického fóra proto ve svém článku radí vybavit děti digitální inteligencí, tedy DQ – takovými sociálními, emocionálními a kognitivními dovednostmi, které jedinci umožňují čelit výzvám digitálního věku. DQ se skládá z osmi složek: 1. digitální identita, tj. schopnost vytvořit a ovládat své online já a jeho pověst, 2. využívání technologií, včetně schopnosti kontroly rovnováhy online a offline života, 3. digitální bezpečnost, tj. zvládnutí online hrozeb, jakou je např. kyberšikana, odolání nevhodnému obsahu a předcházení online rizikům, 4. digitální zabezpečení, tj. schopnost odhalit kyberhrozby jako hackování, podvody nebo malware a schopnost využívat správných bezpečnostních opatření, 5. digitální emoční inteligence, tj. empatie a budování kvalitních online vztahů, 6. digitální komunikace, tj. schopnost komunikovat a spolupracovat s ostatními s využitím technologií, 7. digitální gramotnost, tj. schopnost najít, vyhodnotit, použít, sdílet a vytvářet digitální obsah, stejně jako schopnost výpočetního myšlení, 8. digitální práva, tj. porozumění a prosazování osobnostních a dalších práv, včetně autorských, práva na soukromí, svobodu slova i práva na ochranu před nenávistnými projevy. Všechny tyto kompetence by měly vycházet ze základních lidských hodnot – respektu, empatie a obezřetnosti. Kultivace digitální inteligence založená na lidských hodnotách je nezbytná pro to, aby děti technologie správně ovládaly, nikoli aby technologie ovládaly je. (1611)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button