Skauting na školách

Nezávislá studie na školách ve střední a jižní Anglii potvrdila pozitivní vliv skautingu na školou povinné děti. Pilotní projekt v hodnotě 300 000 liber přinesl nabídku skautingu sto dvaceti šesti dětem ve věku osm až deset let, a to v místech, kde podobné aktivity pro děti schází – někde v rámci školního programu, jinde jako mimoškolní aktivitu. Program byl součástí grantu britského ministerstva školství zaměřeného na výuku dobrého charakteru, kterým jsou míněny vlastnosti jako empatie, schopnost vést nebo odvaha. Skautingové aktivity zahrnovaly venkovní pobyty, umělecké a rukodělné činnosti, vaření, zakládání ohně nebo třeba vázání uzlů. Zhodnocení projektu thinktankem Demos potvrdilo, že projekt měl zřetelný pozitivní dopad na vůdcovské schopnosti, které se během půl roku zvýšily o 20 %. Aktivní skauting navíc u dětí podpořil rozvoj morálky, kritického myšlení nebo sociálních dovedností. Školy hlásily celkové zlepšení chování dětí. Úspěch projektu však podle hodnocení závisel na třech faktorech – školních výsledcích, úrovni dosavadního chování a míře podpory uvnitř školního týmu. Jako problém vidí organizátoři zejména celkové pracovní přetížení učitelů, kvůli kterému od nich nelze na mnohých školách očekávat aktivní spolupráci na jakékoli další mimoškolní aktivitě. (1614)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button