Škola v přírodě

Dětství se proměňuje, děti mají stále méně příležitostí pobývat v přírodě a to může mít dlouhodobý negativní dopad na jejich rozvoj, varuje studie, kterou představuje server britské zpravodajské televize BBC. Zpráva autorek z britské Plymouthské univerzity a australské Univerzity v Západním Sydney vychází z předchozích výzkumů potvrzujících vyšší rodinné zaneprázdnění a z toho vyplývající nižší počet příležitostí dětí prozkoumávat jejich přirozené venkovní okolí. To vedlo k redukci sociálních dovedností u dětí a pravděpodobný je také dlouhodobý dopad na fyzický i emoční stav a celkové prospívání. Školy by proto neměly přehlížet možnosti nápravy, které jim výuka v přírodě dává. Přehnaný důraz na studijní výsledky vyvíjí na učitele tlak zůstávat ve třídách, kde jsou ale děti ochuzeny o cenné zážitky. I když přínos venkovního vyučování je už dávno podpořen poměrně rozsáhlými daty, stále zůstává okrajovou záležitostí, protože jej za svůj nepřijali tvůrci vzdělávacích politik. Zpráva proto vyzývá k začlenění venkovní výuky do národního vzdělávacího rámce a doporučuje vytvoření rozhraní, které by shromažďovalo existující výzkum, definovalo příští výzkumné otázky a pomohlo propojit výsledky výzkumů s praktickou politikou. Mimoto zpráva navrhla „Rámec pro studijní výsledky dvacátého prvního století“ a tyto důležité znalosti a dovednosti by mohly být učeny právě v hodinách v přírodě. Dokument obsahuje body zdravé a šťastné tělo a mysl, společenský a sebejistý jedinec, samostatný a kreativní student, efektivní spolupracovník a aktivní globální občan. Autorky argumentují, že pokud budou venkovní aktivity navázány na konkrétní očekávané studijní výsledky, bude pro učitele jejich zajišťování smysluplnější a nebude třeba hledat na pobyt venku extra časový prostor. (1613)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button