Efektivní zpětná vazba

Efektivní zpětná vazba je jedním z nejmocnějších nástrojů učení, potvrzuje na serveru Sec-Ed profesor John Hattie, který téma zkoumal ve více než 900 odborných analýzách. Britské neziskové organizace zabývající se vzděláváním již v roce 2013 potvrdily, že vhodná zpětná vazba může zlepšit výsledky žáků o půl stupně v každém předmětu. Do zpětné vazby často zahrnujeme veškeré komentáře, rady nebo hodnocení studentské práce, hodnotná zpětná vazba je však definovaná jako informace o tom, jak si stojíme při dosahování našich cílů. Je tedy vztažená k cíli, je skutečná a upřímná, průběžná a přizpůsobená tomu, komu je určená. Studenti si však většinou stěžují, že se jim nedostává jasné a použitelné zpětné vazby, neumějí ji použít nebo přichází pozdě na to, aby ještě k něčemu byla. Naproti tomu učitelé vnímají nedostatek zájmu studentů o zpětnou vazbu, upozorňují, že se žáci zajímají jen o známku a jejich hodnocení při dalším studiu nevyužívají. Studenti skutečně často komentáře učitelů ani nečtou, to je však často spojené s tím, že zpětnou vazbu podávají pouze učitelé a je vnímána jen jako oprava chyb. Učitel může poskytnout skutečně efektivní zpětnou vazbu, pokud svého žáka zná, ví o jeho dosavadních znalostech a dovednostech, pozoruje, jak žák hodnocení při svém vzdělávání používá, a také si všímá, jaké emoce v něm konkrétní způsoby zpětné vazby vyvolávají. Nepřizpůsobená a nejasná zpětná vazba může studentům podrývat sebejistotu a zhoršovat jejich studijní výsledky. Zatímco negativní zpětná vazba může podle dřívějších názorů zvedat studentské ambice, ta pozitivní způsobí, že se studenti k dané aktivitě vrátí nebo u ní vytrvají. Skutečně efektivní zpětná vazba musí vždy odpovědět na tři otázky: Kam mířím? (co je mým cílem), Jak se blížím? (jaký jsem na cestě k cíli udělal pokrok) a Jak dál? (co teď musím udělat, abych se posunul dál). Taková vazba má na studium větší dopad než strategie „chvály, odměn a trestů“, která neposkytuje důležité informace a odvádí pozornost od úkolu (myšlena je obecná chvála typu „hodná holka“ nebo „velká snaha“). Chvála zaměřená na způsob zvládnutí úkolu je efektivní a obecně je dobré zaměřit se spíše na dobré odpovědi než na ty špatné. Jednoduchý návod pro učitele podává Univerzita Jamese Cooka – studentům je třeba říct, aby pokračovali v tom, co dělají správně (a to konkrétně pojmenovat), aby přestali dělat, co dělají nesprávně (také přesně pojmenovat), a aby začali dělat, co potřebují ke zlepšení výsledků (a navrhnout jim konkrétní kroky). Protože musí být dobrá zpětná vazba vázaná na cíl, je také potřeba, aby byly cíle učitelem vždy na začátku stanoveny. Studenti by měli znát i kritéria hodnocení a umět si představit, jak vypadá dobře splněný úkol. Učitel je může nechat třeba hodnotit práce předchozích ročníků a kritéria na nich ukázat. Efektivní zpětná vazba musí také odpovídat zkušenostem studenta. Pro začátek je vhodná korektivní zpětná vazba, která se má později zaměřit na rozvoj studentových vlastních učebních strategií, pak má také motivovat, aby se studenti hodnotili a nakonec ocenili sami. (1627)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button