Na dvorku byly 4 slepice, 3 ovce a 2 krávy. Kolik mají zvířata dohromady nohou?

Text: Markéta Dvořáková

Okolo 500 000 správně vyřešených úloh, 11 000 hodin strávených jejich řešením. Matematika zábavně? Jde to, protože matika je in!

Jak to všechno začalo? Učily jsme s kolegyní na základní škole matematiku podle Hejného metody. Den co den jsme vymýšlely nové a nové příklady, vystřihovaly a laminovaly různé kartičky, abychom si tímto způsobem vytvořily jakousi databázi úloh, kterou bychom mohly při výuce využívat. Jednoho dne za námi přišel nadšený tatínek, že doma synovi programuje různé úlohy k procvičování, a navrhl, že bychom se mohli společně pustit do tvorby webu, který by v budoucnu mohl usnadnit práci i jiným učitelům. Tento nápad nás nadchl, a tak jsme do party přijali ještě grafika a založili neziskovou organizaci s názvem Matika.in z.s.

Společně nyní vytváříme a spravujeme výukový portál www.matika.in, který se zabývá výukou matematiky na základních školách. Portál je zaměřen na matematiku pro děti na prvním stupni, ale i starší žáci základních škol zde mohou najít zajímavé a netradiční matematické úlohy. V rámci tvorby úloh se snažíme aplikovat principy z matematiky prof. Hejného. Náročnost úloh je přizpůsobena věku dětí. Jednotlivé úlohy jsou uspořádány do kaskád, gradují nejen v rámci jednotlivých ročníků, ale i napříč všemi ročníky. Portál nabízí úlohy s jedním řešením, více řešeními, ale také úlohy, které řešení nemají.

Matika.in je „cvičebnicí“ s neomezeným počtem úloh, které se automaticky generují. Vyřešené úlohy jsou rovnou kontrolovány, žáci tak mají okamžitou zpětnou vazbu o tom, zda se jim zadanou úlohu podařilo vyřešit správně.

Aplikací děti provází Matěj, jejich vrstevník, podává instrukce, jak řešit různé typy úloh, společně s dětmi se raduje z úspěchu, ale také upozorňuje na nutnost přepočítání nesprávně vyřešené úlohy. Matěj tímto způsobem učí děti pracovat s chybou. Nejprve dítě na chybu upozorní, to má možnost chybu samo najít a opravit, až poté nabídne aplikace správné řešení, pokud by se žák znovu mýlil.

Pro zvýšení motivace žáků k řešení úloh využíváme i některé prvky gamifikace. Po každém správném vyřešení úlohy je žák Matějem pochválen. Za správně vypočtené příklady získávají žáci odznaky. Mají pak možnost porovnat své výsledky s ostatními dětmi a zjistit, kolik kdo vyřešil úloh a jak byl při řešení úspěšný.

Učitelům může Matika.in výrazně usnadnit přípravu na vyučování. Portál nabízí možnost využití učitelské zóny, zde může učitel vidět výsledky nejen jednotlivých žáků, ale i celé třídy. Učiteli tedy stačí nahlédnout do statistiky a hned má přehled o tom, které úlohy danému žákovi jdou a kde naopak potřebuje ještě procvičovat. Učení Hejného metodou není pro využívání webu podmínkou.

Rodiče zde mohou získat informace o tom, v čem jsou jejich děti dobré a v jaké oblasti ještě potřebují pomoc.

Aplikaci lze využívat jak ve škole na počítačích, interaktivních tabulích či tabletech, tak při domácím procvičování. Její užívání není nijak vázané na školní vyučování. Pokud není třída vybavena technikou, je možné v konfigurátoru tisku navolit počet a druh úloh, úlohy vytisknout na papír a žákům rozdat. Konfigurátor tisku je možné využít i k tisku různých testů.

V současné době využívají Matiku.in rodiče, děti i učitelé z celé České i Slovenské republiky. Aplikace je zdarma a je možné ji s dětmi vyzkoušet hned. Postupně přidáváme další matematická prostředí a zařazujeme nové úlohy. Aktuální novinkou je možnost napsat Matějovi. Zpětná vazba od uživatelů webu nám pomáhá web zdokonalovat a dolaďovat různé detaily tak, aby web nebyl statický. Pozitivní ohlasy nás přivedly na nápad vytvořit Matějovi kamarádku – gramatiku. Společně s Grétou můžete řešit úkoly z češtiny na www.Gramar.in. Pojďte to zkusit společně s Matějem a Grétou.

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button