Nové finské osnovy

Od letošního školního roku platí ve Finsku nový národní vzdělávací rámec, přijatý v rámci reformy vzdělávání v roce 2014. Při této příležitosti byl vydán oficiální anglický překlad pro zahraniční čtenáře publikovaný na stránkách Finské vzdělávací rady. Rámcové osnovy mají zajistit jednotný základ pro celou zemi, místní samosprávy na jeho základě pak vytvořily vlastní osnovy. Podle reformy mají finské děti mít nadále zajištěnou dobrou úroveň dovedností a kompetencí nejen v rámci své země, ale i v mezinárodním srovnání.

Hlavními cíli jsou podporovat zapojení studentů, zvýšit smysluplnost studií a umožnit každému žákovi zažít úspěch. Základem vzdělání jsou zkušenosti, pocity a zájmy studentů. Zvyšovat se má jejich odpovědnost za školní práci – žáci si stanovují své vzdělávací cíle, řeší problémy a hodnotí svůj pokrok. Úkolem učitele je vést děti k tomu, aby se celoživotně vzdělávaly, a brát přitom v potaz přístupy k učení každého z nich. Vzdělávací prostředí má být bezpečné a inspirovat k učení – žáci se mají více učit také venku, v přírodě, v muzeích nebo i firmách. Využívány mají být počítačové hry a virtuální prostředí. Výuka je založena na předmětech podle zákona o základním vzdělání, obsah předmětů však byl aktualizován podle rozvoje společnosti a zařazeny byly znalosti a dovednosti pro budoucnost. Některé předměty, jako sociální studie nebo druhý jazyk, budou nově začínat v nižších třídách. Nad předměty pak stojí zastřešující kompetence nutné pro další studia, pracovní život a aktivní občanství – myšlení, umění se učit, vyjadřovací schopnosti, spolupráce a multigramotnost, tedy schopnost vytvářet a interpretovat různorodé texty. Důraz je kladen i na organizaci denního života, postarání se o sebe sama, účast na sociálním životě nebo IT dovednosti. Do matematiky byly zahrnuty základy programování, a to už na prvním stupni.

Každá škola musí minimálně jednou ročně vytvořit jasný tematický multidisciplinární projekt, který spojí předměty a umožní žákům zkoumat dané téma z různých perspektiv. Nabídka volitelných předmětů začíná na nižších stupních, o jejich rozsahu a obsahu rozhodují místní samosprávy. Vzdělávací rámec zdůrazňuje různorodost hodnoticích metod. Žák a jeho zákonní zástupci mají být o pokroku informováni dostatečně často, zpětná vazba (která má podporovat další učení) se poskytuje i mimo školní zprávy na konci roku – samosprávy určují, zda žáci prvních až sedmých tříd dostávají slovní, nebo číselné hodnocení, osmáci musí dostat známky. Aby bylo hodnocení co nejobjektivnější, rámcové osnovy definují cíle a hodnoticí kritéria všech předmětů. Závěrem odkazují na konkretizované osnovy samospráv a škol, se kterými by se měli rodiče seznámit, aby mohli se školou lépe spolupracovat a podporovat rozvoj kompetencí svých dětí. Fungující spolupráce školy a rodičů je klíčem pro úspěšnou školní cestu každého studenta. (1630)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button