Rotační týden ve školkách

Některé washingtonské školky nastavily první školní týden tak, aby mohly lépe poznat nově příchozí děti a sestavit pak třídní kolektivy vyváženě, popisuje server EdWeek. Na základě omezených informací ze schůzek před zahájením docházky může v třídách vzniknout nerovnováha, která se v postupujícím roce obtížně napravuje. Děti jsou na školku různě připravené, mají rozdílné sociální dovednosti apod.

Namísto zapsání dětí napevno do konkrétní třídy proto přijali učitelé systém, v němž děti rotují a během prvních dnů si vyzkouší všechny třídy. Na konci prvního týdne již mají učitelé dostatek informací, ví, které děti zvedají ruce po každé otázce a které se spíše drží stranou, které umí vycházet s ostatními nebo které jsou samostatnější. Tyto méně zřejmé charakteristiky dětí pomáhají vytvářet vyváženější třídy nejen podle pohlaví nebo věku. Školky v daném regionu sice na jaře před nastupujícím školním rokem pořádají orientační programy pro nové děti, není však dostatek času na to všechny blíže poznat. Ne všechny děti se také účastní, některé se zapíší později nebo jim nevyhovuje datum, za půl roku se navíc děti mohou změnit nebo se prostě jen zrovna během orientačního dne stydí a nespolupracují, i když jinak zdrženlivé nejsou. Rotační týden si tak učitelé chválí, i když během něj vlastně pětkrát prožívají nejtěžší den ve školním roce – ten první.

Propracovaný scénář začali před pěti lety používat ve Fallsmead, odkud se myšlenka postupně rozšířila do dalších školek. Děti sice během pěti dnů vystřídají se svou provizorní skupinou pět tříd, všechny dny ale mají stejné rituály, aby se děti cítily bezpečně a stabilně. Ráno se všechny třídy i personál schází v jídelně, odkud pak odchází do tříd, kde je ale čeká stejné ukládání věcí, usazování apod. Rotace vyžaduje hodně plánování, ve školkách visí přesný diagram se značením, co se kdy ve třídách dělá. Někteří rodiče se před zavedením úvodní rotace báli psychologické zátěže dětí, zejména těch nejmladších, učitelé se zase obávali ztraceného času, praktikující pedagogové ale uvádí, že se obavy nenaplnily. Děti neví, že školka obvykle funguje jinak, takže se adaptují velmi dobře, a čas věnovaný seznamování šetří pozdější přeřazování žáků např. při začátku výuky čtení.

Odborníci, kteří s rotací nemají vlastní zkušenosti, hodnotí kladně důvody pro její zavedení. Děti se hlavně v začátcích učí zejména prostřednictvím vztahů, je proto třeba věnovat jejich seskupení patřičnou pozornost. (1633)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button