Změna je trvalý stav

V době všudypřítomných masmédií šířících informace čtyřiadvacet hodin denně, v době sociálních sítí, sofistikovaných technologií i online přístupných vzdělávacích zdrojů může působit tradiční škola jako skanzen, který zakonzervoval podobu vzdělávání v druhé polovině 19. století, jelikož sou- časnou podobu školství stále udává ExnerBonitzova reforma z roku 1849. Co na tom, že od té doby vznikla psychologie, která například ukazuje, že odměny i tresty poškozují vnitřní motivaci? S úspěchem bývají ignorovány i poznatky neurokognitivních věd, které poukazují na to, že tradiční třída je nevhodným prostředím pro učení. Řada škol si s těmito poznatky příliš neláme hlavu a raději ji strká do písku, doufajíc, že se jedná o módní trend, který odezní. Ale potřeba inovovat stávající vzdělá- vání je více než to, je to nutnost, kterou přináší vývoj poznatků i měnící se svět, do kterého dnešní děti vyrůstají, a nikdo z nás jim neumí říct, co je v něm bude čekat. Můžeme však s jistotou tvrdit, že to nebude stejný svět, jaký po škole čekal jejich rodi- če, a už vůbec nebude podobný tomu v devatenáctém století. Lze však předpokládat, že se bude jednat o svět, v němž se změna stane trvalým stavem, a proto by se měla začít měnit i škola. Na následují- cích stranách najdete inspirativní příklady škol a osobností, které si tuto potřebu inovací ve vzdělá- vání uvědomují i ji aktivně iniciují. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za sebe i své kolegy ve Sciu podnětné čtení.

Markéta Majerová
Šéfredaktorka 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button