Průměrné dítě neexistuje

Harvardský profesor Todd Rose tvrdí, že nic takového jako „průměrné dítě“ neexistuje. Inspirován vlastním neúspěchem ve škole začal zpochybňovat neschopnost systému rozeznat nadané děti. Své závěry publikoval ve své knize „Konec průměru“.

Současné vzdělávání závisí na standardizaci, nehodnotí individuálně, ale podle míry odklonění od stanoveného průměru. A právě toto srovnávání může na dětech zanechat závažné následky.

Rose navrhuje tři principy, abychom zlepšili naše vnímání individuality. Prvním je zjištění, že naše silné a slabé stránky jsou složitým a specifickým systémem. Druhou myšlenkou je, že vlastnosti jsou mýtem, místo toho bychom se měli soustředit na to, jak se děti chovají v různých situacích. Třetí myšlenkou je fakt, že každý úspěchu dosahuje jiným způsobem a jinou cestou. Není zde žádný špatný způsob jak se dobrat k úspěšnému závěru (studie například ukazují, že zde je více než 25 způsobů jak se naučit chodit a podobně).

Rose říká, že tempo učení je individuální a nemůžeme předpovídat, jak se kdo zachová, a poté ho podle toho hodnotit. Nabádá k tomu, abychom se soustředili, spíše než na předpovídání, jak si kdo povede, na vytvoření ideálních podmínek pro rozvoj pro každého z nás. Rozpoznávání individuality je jediný způsob jak vhodně podporovat vzdělávání. (zdroj)

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button