Strom třídy

Cílová skupina: 5.−9. třída

Cíl:

 • Podpořit aktivní zapojení všech žáků ve třídě
 • Uvědomit si, kterou svou vlastností mohu přispět k dobrým vztahům a k lepšímu prospívání třídy
 • Rituální a obrazovou formou podpořit vnímání sebe jako součásti třídy

Čas: 45 minut

Co je potřeba: papír A2, pastelky/křídy, papíry, nůžky, lepidlo 

Postup:

 1. Vyzvěte žáky, aby si vybrali jednoho nebo několik spolužáků, kteří na papír A2 namalují opadaný listnatý strom.
 2. Každý žák si vezme jeden papír a na něj namaluje obrys listu, vybarví jej a vystřihne. Můžete využít i barevné papíry.
 3. Poté každý vepíše do svého listu jednu svou dobrou vlastnost, kterou může nabídnout třídě k dobrému fungování.  
 4. Až všichni žáci dokončí úkol, sednou si do kruhu.
 5. Postupně každý vezme svůj list, přečte napsanou vlastnost a nalepí jej do obrázku stromu. Pokud bude žák chtít, může vysvětlit, proč je podle něj tato vlastnost pro třídu důležitá.
 6. Přečtěte, o které vlastnosti se může třída opřít, tj. které se na stromě objevily.

 

Otázky k diskusi:

 • Jak jste se stromem třídy spokojeni?
 • Napadá vás ještě nějaká další vlastnost, kterou by vaše třída potřebovala? Má takovou vlastnost někdo z vašich spolužáků?

Praktická doporučení:

Techniku s dětmi shrňte, předejte jim vlastní zpětnou vazbu o průběhu techniky, oceňte, co se dařilo.

Tuto techniku je možné využít i jako rituál s poselstvím žáků ke svým spolužákům, např. při ukončování školní docházky, při loučení s někým ze spolužáků nebo při plánovaném rozdělení třídy (odchod žáků na gymnázium atd.). V takovém případě žáci nepíší do listů své vlastnosti, ale přání spolužákům do dalšího období. Např. štěstí, radost ze života, hodně legrace, málo učení apod. V této alternativně není nezbytná diskuse nebo reflexe techniky.  

Co nejčastěji komplikuje průběh techniky:

 • Některý ze žáků má problém nějakou svou pozitivní vlastnost vymyslet.
  • Vyzvěte ostatní, aby nabídli danému žákovi pozitivní vlastnosti, o kterých si myslí, že je tento žák má. Dotyčný si může nějakou vybrat. 
 • Žák nabídne negativní vlastnost.
  • Vraťte se k zadání a zopakujte, že se má jednat o vlastnost pozitivní a užitečnou pro třídu. Motivujte žáka k vymyšlení jiné (překreslení listu).

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button