Fitzroy Community School, část 3.: jak bez testů a známek ověřit, co děti umí

Text: Adéla Zelenda Kupcová

Fitzroy Community School dělá věci hodně po svém. Zatímco většina veřejných i některé z demokratických či částečně svobodných škol ověřují znalosti dětí klasickými testy nebo písemkami (byť zřídka a za dopředu známých, férových podmínek), Fitzroy jde jinou cestou.

Během takřka čtyřicetileté historie vypracovali učitelé Fitzroy své vlastní pracovní listy pro angličtinu a matematiku (jiné demokratické školy, např. Currambena v Sydney, používají běžné učebnice a pracovní listy dané provincie). Tyto pracovní sešity ale nepoužívají ve Fitzroy k „ukrácení času“ či zaměstnání dětí v hodinách, ale pro ověření znalostí.

Děti dopředu znají posloupnost, v jakých jednotlivé sešity pracovních listů jdou (v angličtině od písmenek, přes spelování a psaní slov až po složité porozumění literatuře, přičemž jeden sešit obsahuje vždy více podtémat). Děti tedy dopředu vědí, jaká témata si v budoucnu osvojí a co je čeká. Úlohy v sešitech jsou vždy úzce vztažené k praktickému využití a zkušenosti dětí. V angličtině vychází např. z čtených knížek (třeba když v pracovním sešitě řeší synonyma vs. antonyma, mají děti vypsat přídavná jména charakterizující hlavní postavu pak jejich opaky, atd.).

Dítě dostane první sešit a je na něm, kdy se vrhne do plnění úloh. Může to udělat hned, může si dát na čas… Jakmile celý (cca 40 stran!) sešit zpracuje, tak jej odevzdá učiteli. Ten jej zkontroluje, dá dítěti zpětnou vazbu, případně ho vyzve, ať se k něčemu ještě vrátí…  Jakmile je sešit úspěšně vyplněn, dostávají děti na školním shromáždění za potlesku druhých certifikát dokládající, jaké znalosti či schopnosti si osvojily.

Děti nedostávají známky, ale získávají evidenci o tom, co již umí. Fitzroy tak podporuje uvědomění dětí, že se stále zlepšují, umí nové věci a jsou na cestě k mistrovství. Což je důležitým zdrojem vnitřní motivace (srov. 3 pilíře motivace dle D. Pinka – smysl, autonomie, mistrovství). Díky veřejnému předávání certifikátů a ohlašování, že „Ann ovládla spelování“, pracují i se sociálním kontextem, který také podporuje motivaci dětí.


Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button